FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 30/06/2022

Avstängd från arbete utan lön

Hej! Jag är avstängd utan lön. Att jag inte skulle få lön har arbetsgivaren inte meddelat. Min uppfattning är att arbetsgivaren agerat på felaktiga grunder och på ett mycket kränkande sätt. Kan de verkligen stänga av mig utan att överhuvudtaget ha ett samtal med mig först? Enbart i ett mail rada upp brister och stänga av mig från arbets-plattformen. Dessa påstådda brister är felaktiga och jag har bestridit dem i mail utan att bli bemött i sak. Enbart "vi förstårhur du känner". Och att de ska göra en utredning och återkomma med hur de går vidare. Helt otroligt. Hur lång tid kan en sån utredning ta? Hur går den till? Jag är inte med i facket. Jag har sagt upp mig. Vad kan jag mer göra? Jag vill ha min lön och upprättelse för hur felaktigt de behandlat mig. Dessutom arbetar jag inom hälso-och sjukvårdens område och anser att de bettett sig patientskadligt genom att gå in och läsa journal och chatkommunikation mellan mig som psykolog och min patient. Jag anser att de kränker och bryter sekretess. De bryter även mot de yrkesetiska principer som finns. Arbetet det gäller var som psykolog anställd på "chatföretaget" Mendly, som i övrigt har blivit mycket hårt kritiserat av media för sin icke-professionalitet. Tack på förhand. Har du något tips om någon som kan både arbetsrätt och frågor som rör psykologarbete? Gärna kring Lund.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avstängningen

Anställningar regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS. De möjligheter till sanktioner mot arbetstagare som finns där är de som finns. Om arbetsgivaren är ansluten till en arbetsgivarorganisation får den tillämpa kollektivavtal även på arbetstagare som inte är fackligt anslutna (LAS 2 § 6 st).

Möjligheten till att stänga av en arbetstagare finns i LAS 34 § 2 st, förutsättningen är att det finns omständigheter som föranleder uppsägning och därtill det finns särskilda skäl. Även när en arbetstagare är avstängd har denne rätt till lön och andra förmåner. Från den bestämmelsen får inte göras avsteg i kollektivavtal (LAS 2 §).

Då det inte verkar som att arbetsgivaren har sagt upp dig är förutsättningarna för avstängning sannolikt inte vara uppfyllda. Arbetsgivaren har en ganska långtgående rätt att fördela arbete, inklusive att ge väldigt lite arbete, utan att det ses som en avstängning. Lön ska dock fortfarande utgå.

Om avstängningen är felaktig ska ersättning utgå, inte bara för utebliven lön utan också för kränkningen (LAS 38 §). Hur stor ersättningen blir kan jag inte svara på då jag inte känner till vare sig lönen eller omständigheterna som föranledde agerandet.

Utredningen

När det gäller utredningen har arbetsgivaren rätt, och till och med viss skyldighet, att utreda missförhållanden på arbetsplatsen. Hur arbetsgivaren väljer att lägga upp utredningen är upp till den. Varken tidsåtgång eller tillvägagångssätt är reglerat.

Patientskadlighet

Utan att veta mer om hur företaget och dess avtal med patienterna ser ut kan jag inte svara på huruvida företagets agerande strider mot någon sekretessreglering. Att så är fallet är inte omöjligt, särskilt om någon som inte är psykolog läser igenom materialet.

Problem om du inte är anställd

Jag vet inte tillräckligt om företaget och ditt avtal med det för att säkert kunna konstatera att du formellt sett är anställd. Jag vet att vissa liknande företag använder modeller där de ”anställda” i själva verket är något som liknar konsulter, och där LAS inte blir tillämplig. Ofta träffas sådana upplägg av regleringen i LAS oavsett företagets avsikter, men det skulle kunna vara så att förhållandet mellan dig och företaget inte ses som en regelrätt anställning, varför LAS inte blir tillämplig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att avstängningen verkar felaktig, vilket bör resultera i skadeståndsskyldighet motsvarande lön och kränkningsersättning. Utan att ha tillgång till mer uppgifter kan jag dock inte ge ett helt säkert svar.

Jag kan tyvärr inte rekommendera någon specialiserad byrå. Mitt bästa tips är att söka på internet och ringa upp ett antal byråer. Ofta kan de ge en utvärdering av om de anser sig kunna ta ärendet innan de börjar debitera.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar Wicklund

Vidar WicklundRådgivare