Avstå från arv till förmån för efterlevande make

Hej

En fråga angående särkullbarn, vi är 4 särkullbarn på min mors sida och hennes man har inga barn.

Vid bortgång av vår mor hur ser arvsfördelningen ut?

2 av oss önskar infria mors önskan att hennes man ska sitt i orubbat bo.

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

För att besvara din fråga måste vi använda oss av äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB). Först kommer jag gå igenom vad som sker vid eran moders potentiella bortgång för att därefter gå in på hur arvet fördelas och om det är möjligt för er moders man att sitta i orubbat bo.

Bodelning mellan makar

När en make avlider så ska en bodelning göras mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen så kommer värdet av makarnas giftorättsgods att delas lika mellan dem (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör giftorättsgods är allt som makar äger och som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Det kan exempelvis vara att egendom har gjorts enskild till följd av äktenskapsförord eller genom testamente som är villkorat. Den enskilda egendomen undantas från bodelningen och ska inte delas lika mellan makar.

Arv vid särkullbarn

Utgångspunkten vid en makes bortgång är att den efterlevande maken ska ärva hela kvarlåtenskapen, även den enskilda egendomen (3 kap. 1 § ÄB). Undantaget från detta är om arvlåtaren har särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Fördelningen av arvet efter er mor kommer vara ¼ vardera till er särkullbarn förutsatt att det inte finns något testamente där annat framgår (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Avstå från arv till förmån för efterlevande make

Orubbat bo är egentligen ett uttryck för att efterlevande make ska få hela arvet. För att man ska kunna få sitta i ett så kallat orubbat bo när särkullbarn är inblandade krävs det ett testamente där det framgår att den efterlevande maken ska ärva före särkullbarnen. Särkullbarn kan således välja att avstå från att kräva ut sitt arv direkt. Det är dock inte helt utan undantag.

De andra två särkullbarnen har rätt att få ut sin laglott direkt, vilket är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta sker genom att de väljer att jämka testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Skulle även de välja att avstå från att jämka testamentet och väljer att godkänna det kommer ett arvsavstående att ske till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Gör ni detta kommer ni få ut er andel av arvet först efter att er moders man har gått bort. Ni har då rätt till det som kallas för efterarv.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är något fortfarande otydligt eller om du har en annan fundering är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”