Avslutande av vikariat i förtid

FRÅGA
Får min chef avbryta mitt vikariat pågrund av att den ordinarie arbetstagaren vill gå tillbaka till ordinarie tjänst
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett vikariat är en typ av tidsbegränsad anställning enligt 5 § lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln när det gäller tidsbegränsade anställningar är att de avslutas när tiden har löpt ut och att det inte går att sägas upp i förtid, detta följer av 4 § LAS. Dock finns det en möjlighet att avtalat om annat, exempelvis genom att skriva i anställningsavtalet att det på något sätt ska gå att avsluta anställningen i förtid. En sådan formulering skulle kunna vara "A anställs som vikarie för B till dess han/hon återgår i tjänst (dock längst till och med XXXX)", då upphör vikariatet att gälla då B återgår i tjänst eller då avtalet löper ut. Om det finns en sådan formulering behöver arbetsgivaren inte ange några särskilda skäl för att avsluta anställningen i förtid, så länge den ordinarie arbetstagaren återgår i tjänst eller avtalet löper ut.

En annan formulering som är vanlig och som möjliggör att en tidsbegränsad anställning upphör i förtid är: ”A är från och med XXXX anställd tillsvidare och dock längst till och med XXXX”. Om det står så i anställningsavtalet kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren i förtid, men då krävs det saklig grund, likt uppsägning av en tillsvidareanställning.

Sammanfattningsvis så kan ditt vikariat avbrytas pga. att den ordinarie arbetstagaren vill återgå i tjänst, om detta har möjliggjorts genom ditt anställningsavtal. Annars gör sig arbetsgivaren skyldig till att bryta mot reglerna i LAS och då bör du kontakta ditt fack för ytterligare rådgivning, samt för att få hjälp att driva en eventuell process mot din arbetsgivare.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll