Avslutande av provanställning i förtid

Hej,

Jag har idag en provanställning på 6 månader och i mitt anställningsavtal står det skrivet att under provanställningen är det en ömsesidig uppsägningstid om 2 månader, därefter tillämpas LAS. Jag letar nu nytt jobb då jag inte trivs på jobbet av olika anledningar. Mina möjligheter att få ett nytt jobb minskar i och med uppsägningstiden, jag går på anställningsintervjuer och vill vara tillgänglig för nytt jobb så fort som möjligt. Och vill inte säga upp mig i förtid förens nytt anställningsavtal är skrivet. Vilka möjligheter har jag att avbryta provanställningen med kortare tid än 2 månaders uppsägning. Och kan jag bli skadeståndsskyldig om jag går tidigare?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Frågan gäller såväl möjligheten för en arbetstagare att avbryta en provanställning som arbetstagares skadeståndsskyldighet om provanställningen avbryts när sådan möjlighet inte finns.

1. Möjligheten att avbryta provanställningen

En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som huvudsakligen regleras i 6 § LAS. Möjligheten för dig som arbetstagare att avbryta provanställningen innan de sex månaderna har löpt ut beror på om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller inte. Om uppsägningstiden regleras i ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av kommer det villkor som står i ditt anställningsavtal att vara giltigt (se 2 § 3 st LAS samt 6 § LAS) och du måste därmed iaktta uppsägningstiden.

Om arbetsgivaren däremot inte är bunden av ett kollektivavtal eller kollektivavtalet inte föreskriver något om uppsägningstiden bör du inte ha någon uppsägningstid. I 6 § LAS stadgas att en provanställning får avbrytas innan anställningstiden har löpt ut så länge inte arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat annat, t.ex. att viss uppsägningstid ska gälla. Ett sådant avtal bör däremot inte få begränsa dina möjligheter att avbryta provanställningen i och med att ett sådant avtal enligt mig är till nackdel för dig som arbetstagare (jfr 2 § andra stycket LAS). Följaktligen bör inte uppsägningstiden i ditt anställningsavtal gälla om inte den uppsägningstiden regleras i kollektivavtal och du har därmed rätt att avbryta provanställningen när du vill.

2. Skadeståndsskyldighet

Om du väljer att avbryta anställningen utan att iaktta uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig om arbetsgivaren lider skada lider av att du inte utför ditt arbete. Det här förutsätter däremot att det faktiskt är din frånvaro som resulterar i en skada och dessutom krävs det, enligt skadeståndsrättsliga principer, att arbetsgivaren i någon mån försöker begränsa sin skada genom att t.ex. försöka hitta andra som kan arbeta.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”