Avslutande av provanställning i förtid

FRÅGA
Hej, Jag har idag en provanställning på 6 månader och i mitt anställningsavtal står det skrivet att under provanställningen är det en ömsesidig uppsägningstid om 2 månader, därefter tillämpas LAS. Jag letar nu nytt jobb då jag inte trivs på jobbet av olika anledningar. Mina möjligheter att få ett nytt jobb minskar i och med uppsägningstiden, jag går på anställningsintervjuer och vill vara tillgänglig för nytt jobb så fort som möjligt. Och vill inte säga upp mig i förtid förens nytt anställningsavtal är skrivet. Vilka möjligheter har jag att avbryta provanställningen med kortare tid än 2 månaders uppsägning. Och kan jag bli skadeståndsskyldig om jag går tidigare?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Frågan gäller såväl möjligheten för en arbetstagare att avbryta en provanställning som arbetstagares skadeståndsskyldighet om provanställningen avbryts när sådan möjlighet inte finns.

1. Möjligheten att avbryta provanställningen

En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som huvudsakligen regleras i 6 § LAS. Möjligheten för dig som arbetstagare att avbryta provanställningen innan de sex månaderna har löpt ut beror på om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller inte. Om uppsägningstiden regleras i ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av kommer det villkor som står i ditt anställningsavtal att vara giltigt (se 2 § 3 st LAS samt 6 § LAS) och du måste därmed iaktta uppsägningstiden.

Om arbetsgivaren däremot inte är bunden av ett kollektivavtal eller kollektivavtalet inte föreskriver något om uppsägningstiden bör du inte ha någon uppsägningstid. I 6 § LAS stadgas att en provanställning får avbrytas innan anställningstiden har löpt ut så länge inte arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat annat, t.ex. att viss uppsägningstid ska gälla. Ett sådant avtal bör däremot inte få begränsa dina möjligheter att avbryta provanställningen i och med att ett sådant avtal enligt mig är till nackdel för dig som arbetstagare (jfr 2 § andra stycket LAS). Följaktligen bör inte uppsägningstiden i ditt anställningsavtal gälla om inte den uppsägningstiden regleras i kollektivavtal och du har därmed rätt att avbryta provanställningen när du vill.

2. Skadeståndsskyldighet

Om du väljer att avbryta anställningen utan att iaktta uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig om arbetsgivaren lider skada lider av att du inte utför ditt arbete. Det här förutsätter däremot att det faktiskt är din frånvaro som resulterar i en skada och dessutom krävs det, enligt skadeståndsrättsliga principer, att arbetsgivaren i någon mån försöker begränsa sin skada genom att t.ex. försöka hitta andra som kan arbeta.

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81743)