Avsluta visstidsanställning

FRÅGA
Nu har jag jobbat för ett hantverksföretag som säljare i en vecka och har därmed beslutat att jag vill säga upp mig. Problemet är att jag redan har skrivit ett anställningsavtal om en "visstidsanställning" och där står det "Särskilt avtalad uppsägningstid är 1 mån" Det står att man kan avsluta uppsägningstiden i förtid, men jag är rädd att dem inte vill släppa mig ändå. Varför jag vill sluta beror på att företaget har brutit mot nix och ringer upp deras register.Företaget har sedan tidigare mött en hel del anmälningar om bluff och bedrägeri. Och dessa saker gör mig väldigt obekväm på jobbet. Är dem då skyldiga att släppa mig nu när jag vill sluta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Du har en visstidsanställning och som huvudregel kan en sådan anställning inte avslutas i förtid. Anställningen är redan begränsad i tid. När du skriver på ett avtal om visstidsanställning förbinder både du och arbetsgivaren er att fullfölja avtalet under hela denna begränsade period.

Dock finns en avtalad uppsägningstid (i anställningsavtal eller kollektivavtal) i ditt fall (4 § 2 st. lag om anställningsskydd). Du säger att det står att anställningen kan avslutas i förtid, men för att avgöra om du kan nyttja denna rättighet behöver jag se över hela avtalet. Du kan i vilket fall som helst avsluta anställningen omedelbart om det skulle vara så att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot dig (4 § 3 st.), men för din del tycks inte arbetsgivaren grovt negligerat någon av dina rättigheter, även om arbetsplatsen upplevs obekväm. Sålunda torde du inte ha rätt att bortse från uppsägningstiden, om inte du och arbetsgivaren kommer överens om annat.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82767)