FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 13/04/2016

Avsluta vikariat i förtid

Hej! Jag har precis fått ett vikariat på 50% men nu hörde ett annat företag av sig och dom erbjuder mig 100% tillsvidare.

Har jag möjlighet att avsluta mitt vikariat i förtid för att börja på det andra jobbet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning och regleras i 5 § lagen om anställningsskydd (LAS), se här. Huvudregeln för att vikariat är att det endast får ingås med anknytning till ersättande av en viss tjänst och att tjänsten ska löpa antingen hela den avtalade tiden eller till dess att den som vikarien ersätter kommer tillbaka till arbetet.

En tidsbegränsad anställning upphör således att gälla när den avtalade tiden har löpt ut (eller vid vikariat, när den ordinarie arbetstagaren kommer tillbaka till arbete). Det finns ingen lagstadgad rätt att säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid, förutom om motparten grovt åsidosatt sina åligganden eller avtalet t.ex. blivit oskäligt betungande för ena parten eller en möjlighet till förtida uppsägning följer av avtal, se 4 § 2 st. LAS.

Om det inte finns något avtal mellan dig och din arbetsgivare finns det därför ingen möjlighet för dig att lagligt säga upp ditt vikariat innan att det har löpt ut. Om du väljer att ändå göra det kan du bli tvungen att betala skadestånd till din arbetsgivare pga. avtalsbrott.

Därför råder jag dig att ta kontakt med din arbetsgivare, förklara din situation och se om ni kan komma överens om något i alla fall.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?