Avsluta tidsbegränsad anställning i förtid

FRÅGA
Som skäl för min uppsägning av min visstidsanställning, fick jag: "Vi har inga arbeten för dig om x antal veckor". Jag frågade om det rådde arbetsbrist, men arbetsgivaren undvek att svara på frågan. Är detta en saklig grund för uppsägning? Till andra personer har arbetsgivaren berättat att företaget planerar att anställa mera personer, för samma arbete som jag utförde.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns mycket begränsade möjligheter för en arbetsgivare att säga upp en visstidsanställd arbetstagare. Meningen är att anställningsavtalet ska löpa mellan en avtalad tid. För att säga upp avtalet i tid krävs att det framgår av ert anställningsavtal eller eventuellt kollektivavtal. Om det i ert avtal framgår att anställningen kan avslutas i förtid, måste arbetsgivaren ha saklig grund för det, t.ex. att det råder arbetsbrist eller att du har misskött dig. På så sätt kan man säga att en visstidsanställning ger arbetstagare bättre skydd mot uppsägning jämfört med fast anställda under anställningstiden.

Notera att arbetsgivaren inte är skyldig att förlänga ditt anställningsavtal när det löper ut. Det ses inte som en uppsägning. Framgår det inte att avtalet kan sägas upp i förtid i ert anställningsavtal/kollektivavtal, bör du vända dig till facket om du är ansluten eller annars ogiltigförklara uppsägningen via tingsrätten och kräva ekonomiskt samt allmänt skadestånd, dels för den ekonomiska smällen och dels för den kränkning som uppsägningen har utgjort.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1616)
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?
2020-10-14 Uppsägning på grund av sjukskrivning
2020-10-11 Vad gäller vid en uppsägning på grund av arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (85255)