Avsluta tidsbegränsad anställning

FRÅGA
Hej! Jag har ett tidsbegränsat vikariat som inte går att säga upp i förtid vare sig av mig eller arbetsgivare. Har inte lyckats läsa mig till vad som blir konsekvensen om jag som arbetstagare ändå slutar i förtid, antar att det blir någon form av böter men skulle vilja veta hur mycket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats (4 § andra stycket LAS). Det måste med andra ord vara avtalat att du kan säga upp dig i förtid. Man har dock som arbetstagare alltid rätt att med omedelbar verkan frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS).

Precis som du skriver så kan du som arbetstagare bli skadeståndsskyldig om du inte beaktar uppsägningstiden eller lämnar anställningen innan avtalet har löpt ut. Vilka summor det rör sig om är däremot svårt att avgöra baserat på den information jag har fått.

Jag hoppas att du känner att du förstår situationen lite bättre, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82647)