Avsluta tidsbegränsad anställning

FRÅGA
Hej! Jag har ett tidsbegränsat vikariat som inte går att säga upp i förtid vare sig av mig eller arbetsgivare. Har inte lyckats läsa mig till vad som blir konsekvensen om jag som arbetstagare ändå slutar i förtid, antar att det blir någon form av böter men skulle vilja veta hur mycket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats (4 § andra stycket LAS). Det måste med andra ord vara avtalat att du kan säga upp dig i förtid. Man har dock som arbetstagare alltid rätt att med omedelbar verkan frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS).

Precis som du skriver så kan du som arbetstagare bli skadeståndsskyldig om du inte beaktar uppsägningstiden eller lämnar anställningen innan avtalet har löpt ut. Vilka summor det rör sig om är däremot svårt att avgöra baserat på den information jag har fått.

Jag hoppas att du känner att du förstår situationen lite bättre, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
B16Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-29 15:31
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1334)
2019-09-12 Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?
2019-09-11 Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal
2019-09-10 Uppsägningstid vid provanställning
2019-09-04 Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

Alla besvarade frågor (72978)