Avsluta provanställning i förtid

FRÅGA
Vad gäller när arbetstagaren vill avsluta provanställningen i förtid?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller vid provanställning regleras i 6 § Lag om anställningsskydd (LAS).

Det framgår i 6 § LAS att en en arbetsgivare och arbetstagare kan teckna ett anställningsavtal om tidsbegränsad provanställning om högst sex månader. En provanställning övergår till en tillsvidareanställning efter prövotiden om högst sex månader löpt ut, såvida ingen av parterna underrättat den andre om att anställningen ska upphöra efter prövotidens utgång. Det som är relevant för din fråga är det som nämns i 6 § 3 st. LAS, varvid det framgår att ett avtal om en provanställning även kan avslutas i förtid om inget annat avtalats. Alltså kan både en arbetstagare och en arbetsgivare avsluta provanställningen innan prövotidens utgång om inget annat har avtalats.

Om inget annat har avtalats är arbetstagaren därmed fri att avsluta provanställningen i förtid genom att underrätta arbetsgivaren om detta. Isåfall är arbetstagaren fri att lämna anställningen på dagen för uppsägningen.

Observera att det i 2 § 3 st. LAS anges att det kan göras undantag från bestämmelserna om provanställning genom gällande kollektivavtal och att du därför bör kolla i ditt kollektivavtal om några undantag gjorts.

Vänligen,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1719)
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?
2021-03-01 Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?

Alla besvarade frågor (89875)