Avsluta dödsbo

FRÅGA
Upphör ett dödsbo formellt att existera när arvskifte efter registrerad genomförts?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett dödsbo upphör att existera när alla dess tillgångar är skiftade, sista deklarationen är inlämnad och eventuell skatteskuld betalad eller skatteåterbäring utbetald och skiftad mellan dödsbodelägarna.

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1029)
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning
2020-12-23 Dödsboanmälan eller en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (88107)