Avsluta anställning i förtid i en tidsbegränsad anställning

Hej! Jag är anställd i en klädesbutik. Jag har inget anställningsavtal, jag har bara papper på ansökan om nystartsjobb från perioden 7/3-16 fram till 6/3-17 till AF. så alltså är detta inget anställningsavtal. Jag vill nu säga upp mig, för jag trivs inte och vill börja plugga till augusti. Jag har långt till jobb och min chef behandlar mig illa. Har jag 1 månads uppsägningstid, eller vad gäller eftersom att vi inte har något kontrakt? Kan jag göra något för att undvika uppsägningstiden då jag mår sphykist dåligt av att åka till jobb? Hur tar jag mig ur detta?

Mvh Natasja.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En anställning kan ingås både skriftligt och muntligt, du behöver alltså som huvudregel inte ha ett fysiskt anställningsavtal för att ett giltigt avtal ska anses föreligga. Dock kan det vara så att gällande kollektivavtal på arbetsplatsen kan föreskriva om krav på skriftlighet. Om du och din arbetsgivare muntligt har kommit fram till att det är 7/3 2016 - 6/3 2017 är den perioden som gäller är ni båda bundna av denna tidsperiod såvida kollektivavtalet inte säger något annat. När man har ett fast slutdatum kallas det för en tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningar får endast ingås i fem fall; provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och när arbetstagaren har fyllt 67 år detta framgår av, 5 § LAS. Man skiljer tidsbegränsade anställningar från tillsvidareanställningar bland annat genom att tidsbegränsade anställningar endast i undantagsfall får avslutas i förtid. Det innebär att man inte får lov att säga upp sig innan anställningsperioden har löpt ut. I ditt fall får du endast avsluta din anställning i förtid om din arbetsgivare grovt har misskött sig vilket kan vara omständigheter som att denne inte har betalat lön eller har gjort någon form av brottslig handling mot dig. Föreligger inte någon av dessa omständigheter behöver du arbeta till kontraktet går ut för att inte riskera att du gör ett kontraktsbrott.

Oavsett uppsägningstider och avslutande av din anställning i förtid är det inte okej att din arbetsgivare beter sig illa mot dig. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att en god arbetsmiljö upprätthålls, vilket inte endast innebär den fysiska arbetsmiljön utan även den psykiska. Detta framgår av 3 kap. Arbetsmiljölagen. Jag rekommenderar dig att antingen ta kontakt med ditt fack om du är med i ett sådant eller att ta kontakt med en av våra erfarna jurister genom att klicka här.

Lycka till!

Maria PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”