Avsluta abonnemang ensidigt

Hej!

Idag fick jag ett mail från Viaplay där det stod följande;

Vi genomför nu ändringar i vårt utbud av abonnemang på Viaplay.

Du har idag ett abonnemang på ett sportpaket till priset av 199 SEK per månad. Vi tar nu bort detta abonnemang ur vårt produktsortiment vilket innebär att din prenumeration kommer upphöra per automatik 30 dagar efter din sista betalning i juni 2021.

Jag har ett avtal med dem där det står att jag ska få behålla priset tills JAG säger upp det.

Det är inga kanalförändringar hos dem utan de kanaler som jag har kommer fortfarande finnas hos dem.

Min fråga är: kan de göra så här?

Jag har läst nånstans att båda måste isf vara överens och det är vi inte.

Lawline svarar

hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta under vilka omständigheter Viasat ensidigt kan säga upp era abonnemang. Då jag inte har sett dessa avtal kan jag inte uttala mig om vad avtalet i fråga säger, exempelvis om de finns en rätt för Viasat att ensidigt säga upp avtalet eller om avtalet var tidsbegränsat i någon form. Jag kommer därför att redovisa generella omständigheter som medger rätt att häva avtal.

Ogiltigförklara ett avtal

Ett avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas på flera olika grunder enligt avtalslagen. Närmast till hands i din svärfars fall ligger först och främst 31 §. Denna regel säger att om någon utnyttjar annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå ett förmånligt avtal där motprestationerna står i uppenbart missförhållande till varandra, så är avtalet ogiltigt.

Ett alternativ till denna regel finns i 33 §. Denna regel anger att ett avtal som inte kan ogiltigförklaras enligt 31 §, eller de övriga ogiltighetsreglerna, kan ogiltigförklaras om det strider mot tro och heder att åberopa avtalet. 33 §används förhållandevis sällan och ett vanligare alternativ till en ogiltighetsförklaring enligt 31 §är jämkning av avtal enligt 36 §.

Ett avtal eller vissa avtalsvillkor kan jämkas enligt 36 §om avtalet respektive villkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare tillkomna omständigheter och omständigheter i övrigt.

Vad innebär för dig - I och med att jag inte vet förutsättningar vid uppsägning av avtalet eller vad avtalet i fråga säger, kan jag dessvärre inte uttala mig om någon av ovan nämnda omständigheter har varit aktuella. Jag rekommenderar att du ser igenom de gamla avtalet om du har detta tillgänglig, annars anser jag att du bör höra av dig till Viasat angående detta.

Hoppas de var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”