Avslag på asylansökan

2019-04-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Asylansökan avslag tredje ggn. Möjligheter till förlänga eller ändra?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte tycker att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Om du får avslag har du två val: acceptera beslutet och återvänd, eller överklaga. Om du väljer att överklaga kommer en domstol att pröva beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.

Om du accepterar beslutet får du skriva under ett papper som kallas nöjdförklaring. När du har skrivit under kan du inte överklaga och du ska planera för din hemresa. Beslutet om avslag gäller normalt i fyra år.

Om du inte accepterar Migrationsverkets beslut har du rätt att överklaga. Det är migrationsdomstolen som prövar överklagandet, men du ska skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Om du har ett offentligt biträde kan han eller hon hjälpa dig. I beslutet står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.

Migrationsdomstolen prövar ditt överklagande

Först går Migrationsverket igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslutet eller hålla med Migrationsverket.

Från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen med alla frågor som rör ditt överklagande och domstolens arbete. Om du ändrar dig och vill ta tillbaka ditt överklagande kan du meddela Migrationsverket att du accepterar beslutet. Då prövas inte ditt överklagande, och du kan inte överklaga beslutet igen.

Om du vill överklaga domen från migrationsdomstolen

Om du inte är nöjd med migrationsdomstolens dom kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen inom tre veckor från den dag som du fick ta del av domen.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa ärenden där det saknas vägledning eller om migrationsdomstolen har prövat ärendet på fel sätt. I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart

Om du har fått ett beslut om utvisning får du stanna i Sverige medan du väntar på att ditt överklagande ska prövas. Om du i stället har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart måste du lämna Sverige även om du har överklagat.

Beslutet om avvisning gäller i fyra år. Om du får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du normalt också ett återreseförbud som betyder att du inte kan resa in i något Schengenland, och inte heller Rumänien, Bulgarien och Kroatien, igen på minst två år.

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga, men du måste ändå lämna Sverige direkt. Ditt överklagande måste komma till Migrationsverket senast tre veckor från den dag som du fick beslutet.

Nya händelser efter avslag

Ett beslut som inte går att överklaga betyder att du måste lämna landet inom den tid som står i beslutet. I undantagsfall kan det hända något som gör att du inte kan återvända hem trots att det finns ett beslut som säger att du måste det. Det kallas verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att genomföra beslutet om avvisning eller utvisning.

Migrationsverket kan avbryta din hemresa bara om det kommer fram ny information efter att du har fått beslutet. Det kan till exempel handla om att

de politiska förhållandena i ditt hemland har ändrats och det gör att du inte kan återvända du har blivit för sjuk för att genomföra resan du har fått en livshotande sjukdom och det inte går att få vård i hemlandet din familjesituation har förändrats.

Att du är orolig inför hemresan, eller har sociala eller ekonomiska problem i hemlandet är inte tillräckligt för att Migrationsverket ska ändra beslutet.

Migrationsverket ska uppmärksamma om det kommer fram ny information som gör att du inte kan återvända hem. Migrationsverket har då möjlighet att avbryta din hemresa, även om du inte själv har skrivit och berättat om verkställighetshinder. Polisen har också ett ansvar att meddela Migrationsverket om det inte går att genomföra resan.

Om du inte samarbetar för att återvända

Om du inte samarbetar för att återvända har Migrationsverket rätt att hålla dig under uppsikt, ta dig i förvar tills resan kan genomföras och/eller lämna över ansvaret för ditt återvändande till polisen.

Uppsikt innebär att du måste anmäla dig regelbundet på vissa tider och platser. Det kan också innebära att du måste lämna ifrån dig ditt pass eller annan identitetshandling.

Att bli tagen i förvar betyder att du blir frihetsberövad och får bo på en låst anläggning som drivs av Migrationsverket.

Om Migrationsverket bedömer att det kommer att behövas tvång för att beslutet ska kunna genomföras lämnas ansvaret över till polisen.

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheterna att ändra Migrationsverkets avslag på asylansökan är följande:

- att överklaga Migrationsverkets beslut, eller

- att ansöka om verkställighetshinder.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll