Avslag på ansökan att stanna i Sverige?

2020-10-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min vän är gay och har fått avslag på att stanna i Sverige han har jobb bostad och svenskt körkort och nära anknytning till en svensk familj. I Afghanistan kommer han att mista livet så fort han landar. Vad kan man göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag skulle rekommendera att din vän överklagar migrationsverkets beslut. Migrationsverkets beslut får i regel överklagas till en migrationsdomstol om beslutet till exempel innebär en avvisning eller utvisning, avslag på en ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller ställning som varaktigt bosatt i Sverige (14 kap. 3 § utlänningslagen). Det framgår inte av din beskrivning vad hans ansökan avsåg (exempelvis uppehållstillstånd eller asyl). I 14 kap. utlänningslagen finns dock fler bestämmelser om vilka beslut som får överklagas. Det brukar även framgå av migrationsverkets beslut om beslutet ifråga är överklagbart och i sådant fall när överklagande senast måste ske. Om din vän till exempel sökt och nekats uppehållstillstånd kan det även framgå av beslutet om han har rätt att stanna i Sverige medan han väntar på domstolens beslut vid ett eventuellt överklagande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?