Avskedande/uppsägning pga olovligt brukande av kuponger hos arbetsgivaren

Hejsan jag har några frågor och funderingar kring person som står mig nära har blivit avstängd från jobbet på plats tillsvidare de tagit ett beslut om att bli sparkad eller ej. Då hon jobbat på samma arbetsplats i 15 år.

Anledningen är nämligen att personen använt sig utav kuponger då hon arbetar i Hemköp precis som vanliga kunder dock använt sig utav fler än en.

Hon har inte förnekat något eller trott att hon gjort något fel, detta gäller tydligen fler än henne.

Om hon nu får sparken, vad finns det för allternativ eller väg vi kan gå eller hur långt vi kan ta detta.

Jag personligen tycker inte detta är acceptabelt då ingen förvarning eller liknande kommit på tal eller att det står att de inte får använda sig utav kuponger.

Då hon mår psykiskt dåligt eftersom hon varit lojal och alltid velat butikens bästa samt ständigt ställt upp och jobbat.

Facket verkar nu tydligen vara på "företagets" sida, vad finns det för "work around" hur långt kan man ta detta och vad är egentligen rätt och vad är fel när personen inte fått någon förvarning eller liknande ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Med ”sparken” förstår jag det som att din kompis riskerar att bli avskedad. Ett avskedande innebär till skillnad från en uppsägning att hon inte får någon uppsägningstid mer lön under själva uppsägningsperioden. Men vid avskedande får hon alltså gå direkt, utan någon mer lön; anställningen upphör ”med omedelbar verkan”.

Ett avskedande är en väldigt ingripande åtgärd och får endast förekomma i undantagssituationer, när någon annan åtgärd inte är möjlig eller rimlig. Man brukar säga att arbetsgivaren får avskeda en arbetstagare om denne grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Det handlar om omständigheter som är relaterade till den anställde personligen och som är så allvarliga att arbetsgivaren inte ska behöva ha kvar honom eller henne som anställd. Brott mot arbetsgivaren i form av stöld, förskingring eller bedrägeri kan vara berättigad grund för avskedande, men man måste i regel ändå göra en bedömning från fall till fall.

Det som din arbetskamrat har gjort kan anses vara ett slags bedrägeribrott mot sin arbetsgivare, alternativt att hon gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman. Jag vet ingenting om i vilken omfattning den här arbetstagaren har använt sig av flera kuponger etc, och således är det svårt att göra en bedömning i allvarligheten av det olovliga som hon har gjort. Mer bagatellartade händelser är nämligen inte tillräckliga skäl för avskedande som sådana. Det krävs som sagt dock väldigt mycket för att en rätt till avskedande ska föreligga, varför jag är väldigt osäker på om denna rätt föreligger.

Eventuellt kan rätt till uppsägning föreligga, vilket ju kan vara det arbetsgivaren håller på att ta ställning till. Brott mot sin arbetsgivare är en saklig grund för uppsägning (7§ LAS), och då har arbetsgivaren faktiskt rätt att säga upp henne. Men om hon nu kanske inte har gjort detta vid så många tillfällen, eller kanske bara avseende väldigt små belopp, bör man kunna utkräva att arbetsgivaren först ska ha gett ut en varning innan denne plötsligt avskedar/säger upp henne. Det finns också en tvåmånadersregel som säger att man inte kan säga upp någon enbart baserat på omständigheter som arbetsgivaren har fått reda på två månader innan uppsägningen sker (7 § 2 st LAS). Det här kupong-användandet måste alltså vara något av en ”nyhet” för arbetsgivaren. Är så inte fallet kan man definitivt ytterligare kräva att varningar ska ha kommit tidigare.

Allt här handlar egentligen om hur allvarligt det här brottet mot arbetsgivaren kan anses vara. Är det väldigt allvarligt så har som sagt arbetsgivaren ganska stort belägg för att åtminstone säga upp henne. Är användningen däremot inte så allvarlig, och det som du säger är många som har gjort som henne osv, så bör hon kunna kräva återanställning enligt 34 § LAS. Dessutom kan hon ha rätt till skadestånd enligt 38§ 1 st LAS. Problematiskt är ju att facket är på arbetsgivarens sida. De bör i regel inte vara det om de inte anser att hon har gjort något fel.

Franziska BrüggemannRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”