Avskedande möjligt då lärare ryckt innebandyklubba från elev?

FRÅGA
Arbetar som lärare och tog ifrån en innebandyklubba från en elev som blivit ombedd att lämna salen efter upprepade tillsägelser för dåligt beteende. Eleven uppmanades lämna tillbaka skolans material i form av klubba och boll men vägrade. Drog därför klubban ur elevens hand. Har i efterhand läst att detta får man inte göra. Kan denna händelse utgöra grund för avsked?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är med all sannolikhet nej. Personligen har jag aldrig läst en dom från Arbetsdomstolen (AD) där en sådan typ av händelse godtagits som "grund" för ett avskedande. Ett avskedande enligt 18 § Lagen om anställningsskydd (LAS) kan bara bli aktuellt om arbetstagaren GROVT åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Vi pratar alltså här om överträdelser av centrala avtalsförpliktelser, som exempelvis förskingring eller ett allvarligt brott mot någon på arbetsplatsen.

Att ta en innebandyklubba från en elev må vara "olämpligt", men knappast i sig tillräckligt för ett avskedande. Incidenten är helt enkelt inte av tillräckligt allvarlig art. I sammanhanget ska tilläggas att detta förmodligen inte heller är tillräckligt som saklig grund för en uppsägning enligt (7 § LAS). Det kan då omöjligen utgöra en tillräcklig grund för avskedande.

Arbetsgivaren bör i detta fall istället nöja sig med att dela ut en "varning" och säga att detta tillvägagångssätt inte är acceptabelt. Fortsätter sedan denna typ av incidenter kan det i slutändan leda till att en eventuell uppsägning kan bli aktuell.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1324)
2019-08-23 Måste uppsägning från arbetsgivarens sida vara skriftlig?
2019-08-23 Uppsägningstid vid provanställning
2019-08-18 Kan man säga upp en arbetstagare på grund av sen ankomst?
2019-08-17 Hur lång uppsägningstid har jag som är säsongsanställd?

Alla besvarade frågor (72228)