Avskedande efter frånvaro på jobbet

FRÅGA
Hej det är så att jag håller på bli uppsagd av min arbetsgivare. Jag lämnade jobbet under cirka 2 timmar för ett privat ärende och kommit överens med min kollega. Hon tyckte att det skulle gå bra om jag va borde under de 3 timmar jag skulle vara borta och jag skulle ha dragit av tiden från min lönerapport. Men jag sa inte något om detta till min arbetsgivare eftersom jag kände vi brukar ha det lugnt under kvällarna på jobbet som såg inga problem med detta. Inte visste jag att detta skulle bli min otursdag och polis skulle bli kallad till jobbet eftersom en av våra ungdomar börjat hota personal. Jag fick sms av min kollega och sprang tillbaka till jobbet, lugnade ner situationen och förklarar för min chef varför jag var borta och hon säger att detta är allvarligt och sen slutar hon svara. En vecka går och sen kommer min chef och säger att hon håller på säga upp mig utan varning eller något. Jag har ändå jobbar där i 2 år och känner att jag förtjänar lite mer än detta, jag gjorde ett misstag och bett om ursäkt för detta men att kastas ut utan en varning när jag jobbat så hårt med hjärta och själ i dessa 2 år. Det är ett HVB och jag har fått stå ut med mycket. De gör många olagliga saker på själva jobbet som ha in ungdomar som är LVUad, dömda för dråp utan och säga till personalen. Boendet är till ensamkommande barn/ungdomar 10 platser och när de blev lite tomt började de ta en ungdomar med psykiskt ohälsa och missbruk eftersom de fick 3 gånger mer pengar än "normala" undgomar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om anställning regleras i lagen om anställningsskydd, även kallad LAS (se här). Observera att lagen inte är tillämplig i alla fall, exempelvis om du tillhör arbetsgivarens familj, har en lärlingsanställning eller liknande. Jag utgår från att du har en allmän visstidsanställning, alltså att du inte är säsongsanställd, över 67 år gammal eller att det är fråga om ett vikariat eller en provanställning (se 5 § 1 st. p.1).

Är frånvaron grund för avskedande?

Med avskedande menas att anställningsförhållandet avslutas utan att uppsägningstiden ska iakttas. För dig är uppsägningstiden 2 månader eftersom din anställning varat längre än 2 år (se 18 och 11 §§ LAS). För att avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren (18 § LAS). Detta har ansetts vara en mycket hög tröskel, och det måste röra sig om relativt allvarliga fel. I rättsfallet AD 2014 nr 83 uttalade Arbetsdomstolen exempelvis att det ska vara fråga om avsiktligt/grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande". Arbetets art och säkerhetsrisker kan dessutom vägas in i bedömningen, men även här är bedömningen sträng vilket det nämnda rättsfallet, som gällde en busschaufför, visar.

Är frånvaron grund för uppsägning?

Med uppsägning menas att arbetstagaren säger upp arbetstagaren med beaktande av uppsägningstiden (11 § LAS). För att detta ska vara tillåtet krävs att arbetsgivaren har saklig grund för att avsluta anställningen (7 § st. 1 LAS). Även detta krav tolkas snävt - det måste röra sig om att arbetstagaren betett sig relativt illa. Arbetsgivaren måste dessutom ha övervägt om arbetstagaren kan omplaceras till en annan syssla för att saklig grund ska föreligga. Om ett avskedande inte är tillåtet eftersom arbetstagaren inte misskött sig till den grad som 18 § LAS kräver, men arbetsgivaren kan ansetts ha haft saklig grund för avskedandet avslutas anställningsförhållandet direkt, även om arbetsgivaren blir skyldig att exempelvis blir skyldig att betala ut lön för de kommande 2 månaderna. Om till inte varit ett tillåtet avskedande och inte heller kan anses vara saklig grund för uppsägningen får avskedandet ingen verkan - förutom att arbetsgivaren kan behöva betala ut ersättning för att ha brutit mot reglerna i LAS.

Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med ditt fackförbund om du har ett sådant, då de har kunskaper om kollektivavtal och kan företräda dig i en eventuell tvist.

Preskriptionstiden för att väcka talan mot en felaktig uppsägning eller ett avskedande är 2 veckor. Om uppsägningen inte uppfyllde formkraven, exempelvis o det inte var skriftligt, förlängs preskriptionstiden till 1 månad (40 § LAS).

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1856)
2021-09-27 Får jag starta bolag under min uppsägningstid?
2021-09-26 Skälig grund för avsked
2021-09-26 Har jag rätt till uppsägningstid?
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?

Alla besvarade frågor (95951)