FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 30/06/2016

Avskedad pga. sjukskrivning?

Hej!

Min sambo arbetar på ett multinationellt företag. Hon var under gårdagen hos läkare på grund av stress och blev sjukskriven i en månad. Nu till problemet. Hon är otroligt rädd för att bli sjukskriven och fortsätter att arbeta då hon är rädd för att hon annars kommer mista sitt jobb eller bli ersatt. Hon vågar heller inte berätta för sin chef att hon sjukskrivits. Kan hon lagligt mista sitt jobb eller ersättas och bli tilldelad nya uppgifter som inte överensstämmer med uppgifterna i sitt arbetskontrakt? (Hon är heltidsanställd sedan 10 år).

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!


Enlig Lagen om anställningsskydd (LAS) kan en arbetstagare endast sägas upp om det finns en saklig grund. När det gäller möjligheten att säga upp någon på grund av sjukdom innebär kravet på saklig grund att ”arbetstagarens arbetsförmåga ska vara så nedsatt att denne inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren”. Detta innebär ett starkt skydd mot uppsägningar på grund av sjukdom.

Arbetsgivaren har ett mycket långtgående ansvar att rehabilitera en som är sjuk, och att anpassa arbetet så att man ska ha möjlighet att arbeta kvar. Man har även rätt att gå tillbaka på prov och arbetsträna.

Om man inte ens efter rehabilitering har möjlighet att återgå till sitt gamla arbete har man rätt att omplaceras till ett annat arbete hos arbetsgivaren som man kan utföra. Detta förutsatt att ett sådant arbete finns ledigt och att man har tillräckliga kvalifikationer för att utföra detta. Anpassningen av arbetsplatsen för den som är sjuk ska inte behöva gå ut över andra anställda. Arbetsgivaren har heller ingen skyldighet att ”skapa” ett nytt jobb som man klarar av, om ett sådant inte finns ledigt.


Notera att andra regler även kan gälla beroende på vad det står i anställningsavtal och ev kollektivavtal


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elin GustafssonRådgivare