Avskedad från tidsbegränsad anställning

FRÅGA
Hejsan!Jag har jobbat på ett vikariat genom kommunen och har ett skriftligt avtal på 6 mån som löper ut nästa år. Jag hamnade i konflikt med en elev (inget fysiskt) och skolan valde att sluta boka mig. Min arbetsgivare ringer mig efteråt och avskedar mig med anledning att de inte längre har förtroende för mig. Jag har inte haft något möte eller fått en varning. Min arbetsgivare har inte bett mig skriva på något avskedspapper.Min fråga: Går detta emot lagen? Får dom göra såhär?Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag går nedan igenom reglerna som finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). Andra regler kan finnas i arbetsgivarens kollektivavtal och då gäller de.

Om du har ett vikariat i den mening som lagen om anställningsskydd (LAS) menar, det vill säga att du i princip ersätter en specifik person på arbetsplatsen under hela vikariattiden så är huvudregeln att du inte kan sägas upp förrän ditt vikariat går ut (4 § LAS). Enda sättet att avsluta en sådan anställning i förtid om inte annat framgår av anställningsavtalet är att avskeda.

Med tanke på att du uttrycker det som att de "bokar dig" tyder det på att du har någon typ av behovsanställning som inte är ett vikariat i den mening som jag beskrivit ovan. Om arbetsgivaren i det fallet är missnöjd med dig skulle de ju inte behöva avskeda dig utan istället bara sluta boka dig. Skulle de ändå avskeda dig från en sådan anställning gäller i och för sig samma regler som för en tidsbegränsad anställning som ett vikariat är.

Ordningsregler om avskedande

Om arbetsgivaren avskedar dig är arbetsgivaren skyldig att skriftligen meddela detta. I beskedet ska också arbetsgivaren bifoga en förklaring om hur du ska gå till väga om du inte godtar avskedandet. Om du begär det ska arbetsgivaren också lämna en skriftlig förklaring varför du blivit avskedad (19 § LAS).

Arbetsgivaren är också skyldig att informera ditt fack (30 § LAS).

Hur du kan göra om du inte godtar avskedandet

Arbetsgivaren får avskeda dig om du grovt åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. Om du tror att det kravet inte är uppfyllt så kan du dels begära att avskedandet ska ogiltigförklaras (35 § LAS), dels begära skadestånd (38 § LAS). Detta ska du göra senast 2 veckor efter du fått den skriftliga förklaringen om hur du ska gå tillväga om du inte godtar avskedandet (40 § LAS). Har du inte fått ett sådant meddelande har du mer tid på dig.

Om du är med i facket har de rätt att förhandla för dig (30 § LAS).

Kan du nå framgång

Då jag inte vet detaljerna i just ditt fall, så kan jag bara göra en allmän bedömning. För att avskedande ska bli aktuellt krävs nog i normalfallet att eleven utsatts för något fysiskt eller blivit kränkt på något sätt.

Om inte det var tillräckligt för avsked så kan det enligt reglerna i LAS ändå finnas skäl att säga upp dig. Det krävs inte lika mycket för att bli uppsagd. Då kan du ändå ha rätt till skadestånd för att du blev felaktigt avskedad.

Sammanfattningsvis

Det är svårt att säga vad som gäller just i ditt fall. Du kan ha blivit felaktigt avskedad. Om du är med i facket råder jag dig att rådfråga de kring din situation.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?