Avskeda en arbetstagare som uppträtt narkotikapåverkad på arbetsplatsen?

En arbetstagare har uppträtt drogpåverkad på arbetet ett flertal gånger. Personen har blivit varnad skriftligt av arbetsgivaren och arbetsgivaren har bestämt sig för att göra sig av med arbetstagaren. Kan arbetsgivaren avskeda den här personen med hänvisning till drogmissbruk? Vilka lagliga skäl och krav måste arbetsgivaren uppfylla?

Lawline svarar

Hej! Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 1 § 1 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) https://lagen.nu/1982:80#P1S1 anges att lagen gäller för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. I samma lagrums andra stycke anges vilka arbetstagare som undantas från lagen. Några av dessa är arbetstagare som har företagsledande ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj etc. Fortsättningsvis antar jag dock att arbetstagaren i ditt fall inte faller in på något av undantagen och därmed omfattas av LAS.

Till att börja med bör nämnas att det är skillnad mellan uppsägning och avskedande. Ett avskedande från en arbetsgivares sida får enligt 18 § 1 st. LAS https://lagen.nu/1982:80#P18S1 endast ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. En uppsägning kräver däremot endast att uppsägningen från arbetsgivarens sida är sakligt grundad, 7 § 1 st. LAS https://lagen.nu/1982:80#P7S1. Således är det enklare för arbetsgivaren att motivera en uppsägning än ett avskedande av en arbetstagare.

Vad som menas med att en uppsägning ska vara sakligt grundad är svårt att förklara i en kort text eftersom Arbetsdomstolen i sin omfattande rättspraxis har prövat saklig grund för uppsägning många gånger. Vad som allmänt kan sägas om saklig grund är dock att sådan kan föreligga p.g.a. antingen arbetsbrist eller omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen, s.k. personliga skäl. När en person har uppträtt narkotikapåverkad på sin arbetsplats är detta hänförligt till personliga skäl. Frågan är då om en uppsägning p.g.a. narkotikapåverkan på arbetsplatsen under ett flertal gånger kan vara saklig grund för uppsägning som hänför sig till personliga skäl.

Att vara narkotikapåverkad är olagligt enligt 1 § 1 st. 6p. narkotikastrafflagen (1968:64) https://lagen.nu/1968:64#P1S1. Detta medför således att arbetstagaren som du beskriver i din fråga har begått ett lagbrott, vilket dessutom har skett på arbetsplatsen. Med tanke på detta, samt att det har skett flera gånger med skriftliga varningar som följd, är det troligen en saklig grund för uppsägning. En förutsättning för detta torde dock vara att det på något sätt går att visa att arbetstagaren faktiskt har varit narkotikapåverkad på arbetsplatsen. Detta skulle kunna styrkas genom t.ex. drogtest. En arbetsgivare kan i praktiken dock aldrig tvinga en arbetsgivare att genomgå ett drogtest, men en vägran från arbetstagaren kan utgöra saklig grund för uppsägning.

Sammanfattningsvis bör det i detta fall utgöra saklig grund för uppsägning, om det på något sätt går att styrka att arbetstagaren har varit narkotikapåverkad på arbetsplatsen. Huruvida det föreligger grund för avskedande är svårt att avgöra med så lite information kring omständigheterna i fallet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000