Avsked vid vikariat

Hej,

Jag var anställd på ett företag under sommaren som vikarie och har fått sparken. Saken var den att jag trodde (hela tiden) att jag var anställd förrän en annan vikarie tog i kontakt med mig angående ett pass. Dagen efter får jag reda på (efter jag hade tackat ja till passet) att jag inte längre var anställd hos dem. Vilket jag tycke var väldigt konstigt.

Samma dag ringer jag chefen där hon säger att jag, enligt en annan anställd dock så jobbar han på en annan arbetsplats (de på hans arb.plats lånar våran tvättstuga)enligt honom har jag misskött mig. Ex pratade i telefon. Under detta samtal så kunde jag inte förklara mig för hon va redan bestämd, vad jag än sa.

Notera även att under perioden jag började tills jag slutade så fick jag inte betalat förrän slutet av augusti. Började min anställning på Juni.

Vem har rätt eller fel här.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. Du var anställd som vikarie och detta är en tidsbegränsad anställning (5 § lagen om anställningsskydd). Ett vikariat kan som huvudregel inte sägas upp i förtid. Detta medför att om ett avtal om vikariat sträcker sig till exempelvis två månader, så gäller avtalet till avtalstidens utgång. Emellertid kan det i avtalet föreskrivas att anställningen kan upphöra tidigare (4 § lagen om anställningsskydd). Är avtalet utformat på ett sådant sätt att det kan avslutas innan avtalstiden gått till ända, gäller minst en månads uppsägningstid (11 § lagen om anställningsskydd).

Ett vikariat kan sålunda sägas upp om denna rättighet finns föreskriven i avtalet. Saklig grund måste alltid föreligga vid uppsägningar (7 § lagen om anställningsskydd). Ett vikariat kan även sägas upp om arbetstagaren grovt åsidosatt sina arbetsförpliktelser och därmed begått ett väsentligt kontraktsbrott. Avskedandet får inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader (18 § lagen om anställningsskydd). Ingen uppsägningstid iakttas vid avskedande. 

Det framgår inte om du blev avskedad eller uppsagd, men jag uppfattar det som att du blivit avskedad. Skillnaden mellan uppsägning och avsked är att den sistnämnda kräver att du som anställd grovt missköt dig. En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Exempel på grund för avskedande är uppsåtlig brottslighet mot arbetsgivaren, stöld från arbetsplatsen samt illojal konkurrens. Att till exempel prata i telefon är normalt inte ett grovt åsidosättande av sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avskedande måste vara skriftlig och bland annat innehålla beskrivning om hur arbetstagaren ska agera för att göra gällande att avskedandet är ogiltigt (19 § lagen om anställningsskydd).

Gällande betalningen i augusti, beror det på vad som står i anställningsavtalet. Om arbetsgivaren brutit mot avtalet och betalat för sent är detta allvarligt. 

Det är högst anmärkningsvärt att arbetsgivaren agerat på ett sådant sätt som du beskriver. Du bör i första hand vända dig mot arbetsgivaren och försöka reda ut det inträffade. Annars kan du ta hjälp av en arbetstagarorganisation (facket). I tredje hand kan du stämma arbetsgivaren hos tingsrätten. 

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”