Avsked pga facklig organisering

FRÅGA
Har fått repressalier för att jag drog in facket när jag kämpade för min arbetsrätt. Nu har jag fått veta av personalchefen att jag inte är välkommen att söka jobb på företaget på 2-3 år ( trots lovord från chefer och goda rekommendationer) Fick även veta att om någon ringer och frågar efter rekommendationer så kommer inte personalchefen att säga att jag är en äcklig person. Känner att facket kunde ha gjort mer och känner att man har kört över mig och detta pga sjukdom.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tillhöra en facklig organisation är en rättighet som alla arbetstagare har och har du blivit av med jobbet på grund av att du har involverat facket kan en sådan uppsägning ogiltigförklaras, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, 7-8 §§.här Därutöver kan du få ersättning för uppkommen skada arbetsgivaren vållat dig genom felaktig uppsägning, MBL 54 § och det strider emot diskrimineringslagen att missgynna någon på grund av sjukdom, Diskrimineringslag (2008:567) 5 § här Jag föreslår att du vänder dig till din fackliga organisation på nytt så att dessa kan hjälpa dig med en anmälan mot arbetsgivaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1719)
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?
2021-03-01 Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?

Alla besvarade frågor (89877)