Avseende hyra

2017-02-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Ska jag behöva betala hyra och el på huset vi hyrt , när vi ligger i skilsmässa och jag ej bott där på två månader ?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!


Dina förpliktelser avseende betalning av hyra är inte beroende av ditt äktenskap/upphörande av äktenskap.
Det som är avgörande i detta fall är vem/vilka som står på hyreskontraktet. Är det du som står så är det även du som svarar för att hyresvillkoren uppfylls (b.la. att hyran betalas i tid). Samma sak gäller även avseende betalning av el, vem är det som står på elavtalet?
Att du inte bott där spelar heller ingen roll.


Hoppas att detta svarade på din fråga,
Med vänliga hälsningar,

John Edgren
Fick du svar på din fråga?