Avregistrering från folkbokföringen

2021-03-07 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vad händer om man bor utomlands för än ett år (Kina) o har en registerad adress hos en kompis i sverige men får ingen lön eller bidrag ? är det ett brott?
SVAR

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer så bör du göra en flyttanmälan till Skatteverket enligt 20 § folkbokföringslagen. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Genom flyttanmälan kommer du att avregistreras från folkbokföringen. Om du inte väljer att avregistrera dig uppstår det en risk för dig att bli beskattad i både landet där du faktiskt bor och arbetar såväl som i Sverige om du är folkbokförd här.

Du kan även göra dig skyldig till folkbokföringsbrott. Enligt 42 § första stycket så anges följande: Den som lämnar en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§ döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende*, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga häls

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96421)