Avräkning av skulder vid bodelning

2015-04-09 i Bodelning
FRÅGA
HejMin son är nu skild och de skall upprätta en bouppteckning. För att förenkla frågan så kan man säga att de har en gemensam skuld till oss på ganska stora pengar. Även en mindre skuld till sin före detta svärmor. Var och en har också andra småskulder. Det finns också en fastighet som ägs av min före detta sonhustru och hennes mamma med 50% vardera. Denna fastighet har ett värde på ungefär samma belopp som det finns skulder och därmed förmodligen inget överskott att fördela. hon vill nu skriva ett bodelningsavtal där fastigheten och deras tillgångar och skulder fördelas med undantag av deras skulder till oss och hennes mamma. Dessa skall regleras senare oss emellan enligt henne. Detta kan väl inte vara riktigt? Alla skulder skall väl tas upp innan man skriver på ett bodelningsavtal? Känns som att vi blir blåsta på möjligheten att få våra pengar om de skrivs in i bodelningen. Vi har dessutom kontrakt på våra summor som bägge har skrivit på. Vad jag har förstått förenklat i en bodelning så skriver var och en alla sina tillgångar specificerat och lika så sina olika skulder. Det är ju det enda sättet att se om det finns något överskott att fördela som giftorätt. I deras fall lär det inte göra det då bägge har större skulder än tillgångar. Detta förutsatt att deras skulder till oss ingår. Jag misstänker att hon vill undanta dessa skulder bara för att undkomma framtida betalning eller åtminstone försvåra möjligheterna för oss att få tillbaka dem.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du har alldeles rätt i det du säger.

Regler om bodelning hittar du i 9-11 kap Äktenskapsbalken.

Vid bodelning ska varje makes giftorättsgods ingå och från det sammanlagda giftorättsgodset ska de skulder som finns dras av. Återstående giftorättsgods (om sådant finns) delas därefter lika mellan makarna. (10:1, 11:2 och 11:3 ÄktB)

Makarna kan givetvis avtala sinsemellan hur bodelningen ska ske, men detta förutsätter att båda parter är ense.

Med vänlig hälsning,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2579)
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?
2020-08-03 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostaden vid bodelning?
2020-07-31 Fördelning av en bodelning
2020-07-31 Arv och hur det påverkar en bodelning

Alla besvarade frågor (82573)