FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/11/2018

Avräkning av skulder och tillgångar vid bodelning

Hej

Jag och min ex man ska skiljas.

Han har ev planer på att bo kvar i vårt gemensamma hus.

Han hävdar att ham enbart behöver lösa ut mig med hälften av vinsten för huset (beräknat på marknadsvärdet - lånen på huset + avdragen reavinstskatt på 22%).

Ska man inte räkna in skulder och tillgångar i denna summa för att få fram ett korrekt belopp?

Han hävdar att hans bank inte nämnt det....

Kan ni hjälpa mig?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller hur makars egendom fördelas vid en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Regler om detta finns i Äktenskapsbalken (1987:230).

I en bodelning ingår allt som är giftorättsgods (10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kapitlet 1 & 2 §§ Äktenskapsbalken). Jag förutsätter att ni inte har något äktenskapsförord som gjort er egendom till enskild. Har ni det kommer den egendomen inte att räknas med.

Andelsberäkningen

Först beräknas makarnas andelar i boet (11 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Detta görs precis som du säger, genom att sammanställa värdet av tillgångar och eventuella skulder som makarna har och dela det på hälften. (11 kapitlet 2 och 3 § § Äktenskapsbalken).

Beräkningen av huset som du beskrivit ovan kommer alltså att räknas in det totala giftorättsnettot. Samäger ni huset hälften var, eller genom andra andelar, kommer dessa andelar att placeras under respektive makes giftorättsgods.

Jag kommer nedan att illustrera ett exempel (förutsätt i exemplet att bostaden redan är värderad och att dess skulder är avdragna när värdet av den sätts in i tabellen):

Exempel:

Make 1. Värde: Make 2. Värde:

Bostad 200 Bostad 400

Bil 100 Båt 200

Skulder -50 Skulder -100

Totalt: 250 Totalt 500

Totalt giftorättsnetto: 250 + 500 = 750

Varje makes andel: 750/2 = 375

Lottläggningen

Den maken med mest tillgångar kommer att behöva ersätta den andra maken med det belopp som saknas för att uppnå den beräknade andelen, den s.k. lottläggningen (11 kapitlet 7 § Äktenskapsbalken). Här avräknas övertagandet av bostaden (11 kapitlet 10 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att man lägger till värdet övertagande makens giftorättsgods.

Ny beräkning efter övertagande av bostad:

Make 1 = 250 – 200 = 50

Make 2 = 500 + 200 = 700

Resultat

Utifrån mitt exempel skulle det innebära att make 2 skulle föra över: 700-375 = 325

Om din make tar över huset kan han antingen tillgodose dig med egendom ur giftorättsgodset eller betala dig motsvarande belopp i pengar (11 kapitlet 10 § Äktenskapsbalken).

Anta att du är make 1 i mitt exempel. Då skulle du alltså efter avräkning av bostaden få ut 325 av din makes totala giftorättsgods.

Hoppas du fick svar på frågan!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”