Avräkna kapitalvinstskatt vid bodelning av fastighet

2016-06-29 i Bodelning
FRÅGA
Vi har separerat och skilsmässan gick igenom i november och nu ett halvår senare är fortfarande inte bodelningen klar om hur mycket jag skall lösa ut honom med från fastigheten, hur blir det med reavinstskatten när jag skall lösa ut honom nu efter att skilsmässan är klar, han påstår att jag inte behöver betala någon skatt i detta och det därför inte skall avräknas från den totala summan????M v hUlrika
SVAR

Hejoch tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vadgäller delning av bostad, och värdering av denna vid delning skareavinstskatten avräknas från värdet av fastigheten innan det tas upp ibodelningen. Det är en summa som man ska ta höjd för vid bodelningen. Hurreavinstskatten ska beräknas framgår i inkomstskattelagen 44:13-14. Skattenbetalas dock först när fastigheten säljs, men då det blir en kostnad för digsom övertar fastigheten, ska den räknas av innan den fördelas.

Viduträkningen enligt ovan bestämmelser beräknas skatten på skillnaden mellanersättningen för den avyttrade tillgången, minskat med utgifter föravyttringen, vilket är mäklarkostnader, samt minskat med omkostnadsbeloppet.

Omkostnadsbeloppetomfattar, anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter. Förbättringsutgifterinnefattar större renoveringar t ex.

Densumma som man sen får efter att man dragit av mäklarkostnader ochomkostnadsbeloppet ska man beräkna skatten på.

Villdu ha ytterligare hjälp med detta, har vi jurister som är specialiserade inomdetta rättsområde. Du kan boka en jurist genom att klicka här.

Hardu andra frågor är det bara att du återkommer till oss så ska vi hjälpa digvidare så gott vi kan.
Jag hoppas att jag har bringat lite klarhet för dig.

Haen bar onsdag!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2671)
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?

Alla besvarade frågor (86453)