Avlyssning i hemmet

FRÅGA
Får min sambo avlyssna mig i hemmet utan min vetskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

När jag har besvarat din fråga har jag utgått ifrån att avlyssning i det här fallet betyder att din sambo har avlyssnat dig genom att spela in exempelvis dina telefonsamtal och att det inte handlar om så kallad tjuvlyssning. Tjuvlyssning kan vara svårt att undkomma ifrån när man bor med en annan person eftersom det kan ske omedvetet. Självklart har man som individ rätt till ett eget och privat liv utan att den man sammanbor med lyssnar på alla samtal man har med exempelvis familj, vänner eller arbetskamrater. Dock är det inte ett lagbrott att till exempel lyssna på grannens samtal genom väggen eller att sitta framför någon på bussen och höra vad som sägs. Således har jag som tidigare nämnt uppfattat det som att avlyssning i ditt fall betyder avlyssning med hjälp av tekniskt hjälpmedel.

Att avlyssna någon utan den utsattes samtycke är ett otillåtet handlande och är ett brott enligt 4:9a Brottsbalken (BrB). Brottet kallas för olovlig avlyssning och förutsätter att samtalet har upptagits med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel och att han eller hon som spelar in inte själv deltar i samtalet. Lagregeln omfattar både avlyssning av tal i enrum och samtal mellan andra.

Din sambo utsätter dig för integritetskränkningar och handlandet ska omedelbart upphöra. Du har rätt till ett eget privatliv, oavsett vad din sambo tycker om den frågan, och du har rätt att få prata med vem du vill ostört utan att behöva bli avlyssnad. Följaktligen har din sambo inte någon som helst rätt att avlyssna dig - varken i ert hem, hemma hos någon bekant eller på offentliga platser - så länge du inte har gett ditt samtycke till avlyssningen.

Hoppas ovan angivet svar är till din hjälp och att du fått din fråga besvarad!

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll