Avliva ett friskt djur

2019-09-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, Kan man avliva ett friskt husdjur ?Vilka kriteria gäller vid avlivning av ett husdjur?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det finns det tre frågor. Om man får avliva ett friskt djur, vilka kriterier som gäller och sedan vad som kan hända ifall man inte följer dessa.

Att avliva ett friskt djur

Det finns inga legala hinder för att avliva ett friskt. Det står således djurägaren fritt att avliva sitt husdjur. När det istället kommer till sjuka eller skadade djur finns det i vissa fall en skyldighet för djurägaren att avliva djuret, om djuret inte går att behandla. Du kan läsa mer om detta på Jordbruksverkets hemsida.

Tillvägagångssätt för avlivning

Det går inte att precisera vad som gäller när det kommer till att avliva ett djur, det skiljer sig nämligen åt mellan olika djurarter. Det föreligger däremot vissa gemensamma kriterier, bland annat att det ska så ske snabbt som möjligt och att djuret inte ska utsättas för onödigt lidande. Emellertid varierar det vilka metoder som får användas och hur dessa ser ut. Vissa djur får avlivas genom avblodning och behöver då vara medvetslösa, andra får avlivas genom slag mot huvudet. Jordbruksverket har släppt ett utförligt regelverk kring slakt och annan avlivning av djur.

Vad kan hända när man avlivar ett friskt husdjur och även sjukt djur

Som jag skrev ovan har man som djurägare en skyldighet att avliva sitt djur ifall det är sjukt eller skadat och om detta inte går att behandla. Om man inte gör detta kan man dömas för djurplågeri, ifall djuret otillbörligen utsätts för lidande (16 kap. 13 § BrB). Avlivningen måste gå till på ett korrekt sätt och man kan även dömas för djurplågeri om det var nödvändigt att avliva djuret, ifall man avlivar djuret på fel sätt. Samma sak gäller för avlivning av ett friskt djur. Den som avlivar det på fel sätt kan komma att dömas för djurplågeri. Detta är dock medicinska frågor och jag rekommendera dig att rådfråga med en veterinär om hur man avlivar djur på ett korrekt sätt.

Slutliga kommentar

Så länge det görs på korrekt sätt finns det inga hinder för en djurägare att avliva ett friskt djur.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2352)
2020-05-26 Kan ett utländskt företag begå brott i Sverige?
2020-05-25 När gallras uppgift i belastningsregistret?
2020-05-19 Gallring av uppgifter i belastningsregistret
2020-05-18 Hur ska en förundersökning bedrivas när den misstänkte är under 15?

Alla besvarade frågor (80294)