Avlidnes vilja kontra syskons rätt

2017-11-11 i Arvsordning
FRÅGA
En ensamstående avlider. Enda anhörig, ett syskon som har två barn.Den avlidne hade ingen kontakt med syskonet eller dennes barn/ barnbarn.De har nonchalerat den avlidne.Måste de 1) ordna begravningen? 2) få ärva? 3) den avlidnes vilja är att de ej ska kontaktasRådvill
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

1) Det är dödsbodelägarnas skyldighet att ordna med begravning (18 kap. 1 § ÄB). Om syskonet är arvsberättigat är hen en dödsbodelägare och har därmed både rätt och skyldighet att ordna med begravning (se mer under 2). Syskonet kan överlåta skyldigheten till en boutredningsman (19 kap. 1 § ÄB). Annars går skyldigheten över till den som är arvsberättigad efter syskonet och om ingen finns, till en boutredningsman.

2) Arvet tillfaller syskonet om inget annat förordnats genom testamente (2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken (ÄB)). Ett testamente måste enligt huvudregeln vara skriftligt och bevittnat av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Ett undantag är om testatorn upprättat testamentet muntligen på sin dödsbädd (10 kap. 3 § ÄB). Detta undantag förutsätter dels två vittnen, dels oförmåga att upprätta ett skriftligt testamente. Om testatorn vid testamentestillfället var tillräckligt frisk för att skriva ett giltigt testamente enligt 10 kap. 1 § ÄB är ett undantagsmässigt muntligt testamente ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB).

Om testamente finns och detta fråntar syskonet arvet, går eventuellt otestamenterat arv till den som är näst på tur i arvsordningen och om ingen sådan finns, till allmänna arvsfonden (se 2 kap. ÄB).

3) Om det inte finns giltigt testamente och syskonet är arvsberättigat, har hon rätt att bli kontaktad och delgiven testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Annars behöver hon inte kontaktas.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95860)