Avlidna halvsyskons barns rätt till arv

2020-06-30 i Arvsordning
FRÅGA
hej jag har en bror som ej har barn men vi har 2 halvsyskon som är döda men de har barn som är i livet ärver de min brorockså eller
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga får svar sökas i Ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten i 2 kap. 1 § ÄB är att den avlidnes barn har rätt att ärva. Om inga barn finns är det den avlidnes föräldrar som har rätt att ärva i enlighet med 2 kap. 2 § 1 st. ÄB. I detta fall skriver du att din bror inte har några barn, jag presumerar att dennes föräldrar inte finns i livet. Enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB är det då den avlidnes syskon som har rätt att ärva i sina föräldrars ställe. Detta gäller även för halvsyskon enligt 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Då din brors halvsyskon är avlidna ärver barnen till dessa i deras ställe, se 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Svar på din fråga blir således att barnen till de avlidna halvsyskonen ärver din bror.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1553)
2021-01-27 Hur ärver helsyskon och halvsyskon när föräldrarna är avlidna?
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption

Alla besvarade frågor (88528)