Avliden testamentstagare

Hej ! Min pappas faster som ej har några barn och lever ensam har skrivit ett enskilt testamente att hon vill att min pappa ska ärva allt efter henne. Men nu har min pappa gått bort och då undrar jag om det är jag och mina bröder som kommer att ärva fasters tillgångar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din pappas fasters testamente inte kan verkställas i enlighet med sin ordalydelse måste man tolka testamentet för att bestämma vem som ska få "ärva".

Huvudregeln är i detta fall att man skall tolka testamentet i enlighet med testators (din fars faster) vilja (11:1 ärvdabalken).

För din situation finns det en specialregel: en presumtionsregel. Om (i) testamentstagaren (din pappa) har avlidit innan denne fått arvet och (ii) testamentstagarens barn hade varit berättigade att överta arvet enligt de vanliga arvsreglerna, så antar man att testator velat att arvet skulle övergå till testamentstagarens avkomlingar (11:6 ärvdabalken).

Eftersom du och dina bröder hade varit berättigade att överta arvet enligt de vanliga arvsreglerna kommer presumtionsregeln att tillämpas på ert fall. Detta innebär att man antar att er fars faster velat att ni skulle överta rätten, så länge det inte visas att er fars faster faktiskt velat något annat. En sådan vilja skulle kunna visas om er fars faster någon gång berättat att arvet, om er far var död, t.ex. skulle gå till person X. Men så länge inte några sådana saker dras upp kommer ni att ärva er fars faster. För övrigt talar ju en del för att er fars faster faktiskt skulle ha velat att ni skulle få kvarlåtenskapen eftersom hon, som du beskriver det, saknar andra nära arvingar.

Ärvdabalken finns https://lagen.nu/1958:637Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning