Sonhustrus (svärdotters) arvsrätt

2018-01-13 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! En man dog nyligen utomlands. Han var gift. Hans mor som bor i Sverige lever fortfarande. När hon avlider har sonens fru någon rätt till arvet? Han var enda barnet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1 § framgår att arv i första hand tillfaller den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn. Om sonen har barn, dvs. moderns barnbarn, ska alltså de i första hand ärva. Om det inte finns några barn eller barnbarn, dvs. om den s.k. första arvsklassen, är uttömd så aktualiseras arvsrätten för föräldrar och syskon (den andra arvsklassen). Det innebär att moderns ev. föräldrar och syskon i ett sådant skede har arvsrätt. Om det inte heller finns någon person i den andra arvsklassen så ärver i sista hand den tredje arvsklassen som består av mor- o farföräldrar till arvlåtaren och deras barn (dvs. mostrar, fastrar etc.). Om den avlidne inte efterlämnar några arvsberättigade släktingar och denne inte heller har förordnat kvarlåtenskapen genom testamente tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden. Enligt den legala arvsordningen ärver alltså inte sonens fru någonting den dagen hans moder avlider.

Genom att skriva ett testamente kan en person emellertid ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan. Modern kan alltså testamentera tillgångar till sin avlidne sons fru om hon skulle vilja det. En testators vilja ska respekteras i möjligaste mån (ÄB 11:1). Ett testamente kan man skriva själv - det är inte något som en jurist nödvändigtvis behöver göra. Det finns dock ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Dessa formkrav framgår av ÄB 10 kap. 1 §. Testamentet behöver inte vara formulerat på något särskilt sätt, men testatorns yttersta vilja bör tydligt framgå.

Observera att frun, som efterlevande make, bör ha ärvt sonen när han dog.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1712)
2022-01-24 Ensamstående mamma med två söner; vem ärver om ena sonen går bort?
2022-01-24 Arvsrätt för syskonbarn?
2022-01-20 Vem ärver?
2022-01-19 Kommer vår far att ärva både sin egen och vår mors andel vid min brors bortgång?

Alla besvarade frågor (98657)