Avliden dotters make har ingen arvsrätt efter föräldrar

2015-12-02 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Vi har en son i livet samt en dotter som avled för tjugo år tillbaka, ingen arvslott var utdelad till barnen. Nu undrar vi om dotterns man kan göra anspråk på hennes laglott när vi går bort. Vi vill att hennes barn skall ärva hennes del. Hur gör vi?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Mannen har inte på grund av äktenskapet fått något slags arvsrätt efter er som föräldrar till hans maka. Arvsrätten tillkom dottern så länge hon var i livet. Efter hennes död har arvsrätten (liksom hennes rätt till laglott) gått vidare till barnbarnen (eller barnbarnet, om det bara är ett barn) (2:1 Ärvdabalken).

Mannen har heller inte på något sätt genom dotterns död fått rätt att ta del av det framtida arvet. Detta arv har ju så att säga inte blivit aktuellt så länge dottern var i livet, och därför har han ingen rätt till er kvarlåtenskap.

Som jag skrev ovan har arvsrätten automatiskt gått vidare till dotterns barn, och de kommer att ärva (få dela på) den andel dottern skulle ha ärvt om hon hade varit i livet.

Om det är några oklarheter får ni gärna höra av er på thommy.akesson@lawline.se.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1526)
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?

Alla besvarade frågor (86656)