Avliden bröstarvinge

Jag undrar min mans bror är död men han har en dotter nu har farmor gått bort. Hur mycket ärver brorsdottern?

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

På grund av att din fråga gäller arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag.

För att tydliggöra kommer jag att utgå ifrån att det är brorsdotterns farmor, det vill säga din mans mor som har gått bort. Vad vi först behöver veta för att kunna fördela arvet är om det finns någon efterlevande make efter henne. Om det finns det blir bestämmelsen i 3 kap 1 § ÄB tillämplig, där makars arvsrätt framgå. I och med att det inte står något om det kommer jag dock att utgå ifrån att det inte finns varför arvet ska fördelas på din make och hans avlidne bror på grund av att de är bröstarvingar, alltså barn till den avlidne, 2 kap 1 § ÄB.

Om vi utgår ifrån att kvarlåtenskapen efter farmor uppgår till 100 000 kr ska detta delas lika mellan syskonen. Jag antar att det är två syskon och av den anledningen kommer din man att ärva 50 000 och den avlidne brodern 50 000 kr. I och med att han just är avliden kommer hans barn, enligt 2 kap 1 § 2 st. ÄB att få ärva hans del och därmed gå i hans ställe.

Sammanfattningsvis kommer brorsdottern att ärva 50 % av farmors kvarlåtenskap om hon vid sin död inte varit gift, om din man och hans avlidna bror är de enda syskonen och om brorsdottern är ensamt barn till brodern.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar,

Isabelle NordinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo