FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning30/08/2018

Avliden arvtagare, ärver då dennes fru eller barn?

En mamma går bort och lämnar tre barn efter sig. Innan dödsbo och bouppteckningen är klart gå ena barnet bort. Vem ärver den tredje delen? Barnets fru eller barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då det gäller arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig och lagrum som hänvisas till nedan går att finna under nu infogad länk.

Bröstarvingar
Barnen är de första att ärva efter föräldern då de är s k bröstarvingar, vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB.

Avliden arvtagare
Då en av barnen som ska taga arv har avlidit inträder istadarätten, vilket är rätten för ett barn att ärva i sin avlidne förälders ställe. Även detta framgår av 2 kap. 1 § ÄB, se andra stycket. det avlidne syskonets barn kommer att ärva.

Frun kommer alltså inte att ärva framför barnen när det gäller arvet från den avlidne makens mamma. Däremot avseende fördelningen av den avlidne makens arv blir situationen en annan.

Makens arv
Efterlevande make/maka ärver då före gemensamma barn, medan särkullbarn (dvs. barn som den efterlevande maken inte var förälder åt) har rätt att få ut sitt arv direkt. Gemensamma barn ärver alltså efter båda föräldrarnas död om dessa var gifta. Se 3 kap. 1 § ÄB.

Jag kommer dock inte gå in närmare på detta då jag förstår det som att detta inte är något du undrar över.

Hoppas detta ger svar, du är annars välkommen med ytterligare frågor!

Lawline RådgivareRådgivare