Avkriminalisering medans man är häktad?

2021-09-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Låt oss utgå från ett hypotetiskt brott där en misstänkt sitter anhållen alternativt häktad för hantering av stora mängder narkotika med en bestämd brottsrubricering enligt BrB. Vad händer juridiskt om det specificerade brottet, under tiden som den misstänkte sitter anhållen alternativt häktad, avkriminaliseras? Hur agerar åklagaren? Hur agerar domstolen? Båda har att förhålla sig till legalitetsprincipen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En avkriminalisering innebär att man inte längre straffbelägger en handling som tidigare ansetts brottslig.

En förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, som lyder under allmänt åtal. En person som är häktad är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse i ett år eller mer. Om en handling, under tiden som man sitter häktad, avkriminaliseras innebär detta att skäl för häktning inte längre föreligger. Detta eftersom handlingen inte längre kan leda till fängelse i ett år eller mer samt att man inte anses ha begått en brottslig handling.

Det är domstolen som fattar beslut om häktning, 24 kap. 5 § rättegångsbalken. Ett häktningsbeslut ska omedelbart hävas om det inte längre finns skäl för beslutet, 24 kap. 20 § rättegångsbalken.

Detta överensstämmer med legalitetsprincipen vilken stadgar att ingen får straffas för en handling som vid tidpunkten inte var uttryckligen förbjudet i lag, 1 kap. 1 § brottsbalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2678)
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?

Alla besvarade frågor (96481)