Avkastning av enskild egendom

2015-02-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vi är gifta och ska skiljas. Vi har nu sålt vår gemensamt ägda lägenhet med vinst. Hur påverkas delningen av vinsten p g a att min man använt avkastning från enskild egendom till kontantinsatsen vid köpet av lägenheten? Den enskilda egendom är ett arv som min man fått innan vi gifte oss. I testamentet står att även avkastningen skall vara enskild egendom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid separation är att all egendom som utgör giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § resp. 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Från detta undantas dock enskild egendom vilket bland annat innebär egendom som gjorts enskild genom arv (7 kap. 2 § ÄktB). Enligt huvudregeln är dock inte avkastning till enskild egendom att anse som sådan egendom, utan avkastningen anses utgöra giftorättsgods (7 kap. 2 § sista st. ÄktB). Detta gäller däremot inte i de fall där det av rättshandlingen (i det här fallet testamentet) specifikt framgår att även avkastningen ska utgöra enskild egendom. Även surrogat (d.v.s. det som trätt istället för egendomen) omfattas och utgör således också enskild egendom.

Huruvida vinsten ska betraktas som enskild egendom, giftorättsgods eller bådadera beror på hur bostadsrätten har finansierats. I praxis finns exempel på fall där kontantinsatsen för ena makens del av en fastighet betalats med dennes enskilda egendom (även avkastning och surrogat i detta fall) och där resterande del finansierats genom lån. Då har makens halva - även motsvarande andel i kontanter när fastigheten senare såldes - ansetts utgöra dennes enskilda egendom (se NJA1995 s. 557). Det finns dock exempel där hela fastigheten ansetts utgöra ena makens enskilda egendom då denne betalat en del av kontantinsatsen med enskilda medel och lånat resterande med panträtt i fastigheten (se NJA 1978 s. 526 ang. tomträtt). Hur utfallet blir i just ert fall beror således på det närmare omständigheterna. Om ni känner att ni vill gå vidare och anlita en jurist kan ni göra detta här.

Hoppas ni fått svar på era funderingar. Om inte, tveka inte att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll