FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten18/12/2016

Avhysning från lägenhet

Mitt ex har haft sina kläder i min studentlägenhet mellan 2-3 månader nu och "bott där med mig" under denna tid. Jag har nu gjort slut med honom då det inte funkat bra, men han vägrar flytta. Han har dessutom en egen lägenhet i en närliggande stad som han har köpt. Men han säger att han inte har någonstans att ta vägen då han inte vill bo i den staden (hans mamma betalar hans hyra). Räknas vi som sambos trots att han inte betalar min hyra eller några räkningar och dessutom har en egen lägenhet? Hur kan jag kasta ut honom? Med kronofogden eller polisen, eller hur går jag tillväga? Han är inte skriven någonstans då han har ett kriminellt förflutet och ej vill att någon kan leta upp honom.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Sambors gemensamma bostad definieras här. Din bostad utgör samboegendom om ni flyttade in i bostaden tillsammans i syfte att använda den gemensamt och ha den som er permanenta bostad. Det spelar ingen roll om endast en av er står på hyreskontraktet. En konsekvens av att en bostad är samboegendom är att vid en separation ska, om någon av er begär bodelning, gemensamt bohag och bostad delas lika mellan er och om ni inte kan komma överens ska lägenheten tillfalla den som bäst behöver den (se här).

Om du skaffade lägenheten innan ert förhållande eller för ditt enskilda bruk och ditt ex flyttar in till dig senare så utgör lägenheten emellertid inte samboegendom och du har i så fall rätt att ”kasta ut” ditt ex.

Det finns dock en möjlighet för en sambo att ta över en bostad som inte utgör samboegendom (här). Bestämmelsen säger att sambon som inte ”äger” bostaden kan ha en rätt att ta över bostaden när förhållandet upphör om denna personen bäst behöver bostaden och övertagandet kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

För att ovan nämnda bestämmelser överhuvudtaget ska bli tillämpliga så krävs att ni är sambor i lagens mening.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (se här). Med uttrycket ”stadigvarande bor tillsammans” menas en inte alltför kortvarig förbindelse. Om man endast bor tillsammans en kortare period så utgör det alltså inte ett samboförhållande. Ett riktmärke för ett stadigvarande boende i sambolagens mening är ungefär sex månader. Med gemensamt hushåll avses att ni samarbetar om vardagliga sysslor och att ni har gemensam ekonomi eller i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap.

För att avgöra om ett samboförhållande föreligger så ska en helhetsbedömning göras. Om ni inte är sambor i lagens mening så har ditt ex inte någon rätt att kräva bodelning eller att för den delen bo kvar i bostaden eftersom den inte utgör samboegendom. Om ditt ex vägrar flytta kan du begära avhysning enligt lag om betalningsföreläggande och handräckning (se här). Detta är något du ansöker om hos Kronofogden. På Kronofogdens hemsida hittar du mer information om avhysning och hur du går tillväga för att få tillstånd en sådan (https://www.kronofogden.se/Avhysning.html).

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice RälgRådgivare