Avhysning av hyresgäst

2015-11-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Vilken rätt har man att vräka en affärsverksamhet som upprepade gånger inte betalar sin hyra i tid? Hur går man rent konkret till väga? Hur lång tid kan processen ta?Med vänliga hälsningar Kaj
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först ska sägas att du som hyresvärd har rätt att säga upp hyresavtalet med din hyresgäst om denne inte betalat hyran inom en vecka från förfallodagen.

Vidare kan du som hyresvärd även vända dig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om avhysning (vräkning) om du har en hyresgäst som upprepade gånger inte betalat sin i tid hyra och ligger efter med betalning av hyran.

För att kunna få ett beslut om avhysning från kronofogden krävs att du har meddelat hyresgästen (s.k. delgivning) om att denne ska betala hyran inom två veckor fr.o.m. det att delgivningen skett (dvs. den dag då du meddelar hyresgästen att hyran måste betalas), se 12 kap. 44 § 1 st. 2 p. Jordabalken (JB). Det måste alltså föreligga en försenad betalning för att ett beslut om avhysning ska kunna meddelas av kronofogden. Först om hyresgästen misslyckas med att betala inom utsatt tid kan du ansöka om avhysning.

En ansökan om avhysning gör du genom att fylla i ett dokument som finns att hämta på kronofogdens hemsida. För en snabb handläggningstid är det bra om du bifogar bevis på att du genomfört delgivningen i din ansökan, om du inte gör detta kommer istället kronofogden att meddela hyresgästen och handläggningstiden kommer antagligen att bli längre än om du bifogar bevis.

Vidare ska du i ansökan ange om du endast vill ha ett beslut på avhysning meddelat, eller om du även vill att kronofogden ska hjälpa till med avhysningen (verkställigheten av beslutet).

Kronofogden kommer efter att ha mottagit din ansökan kontakta hyresgästen och be denne att skriva på ett kvitto. När kvittot sedan blivit påskrivet har hyresgästen en viss tid på sig att agera, t.ex. invända mot (bestrida) din begäran om avhysning. Skulle hyresgästen bestrida din begäran om avhysning kommer kronofogden att informera dig om detta och fråga om du vill att de hänvisar ärendet vidare till domstol. Vill du inte att ärendet ska hänvisas vidare till domstol kommer kronofogden att avsluta handläggningen av ärendet. Hänvisar du däremot ärendet vidare till domstol kommer domstolen fortsätta handläggningen av ärendet.

Hur lång tid processen kan komma att ta och vad utfallet exakt kommer att bli är svårt att säga.

Du kan läsa mer om avhysning/vräkning på kronofogdens hemsida.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1801)
2020-11-27 Hyresvärden inträder i hyreslägenhet - hemfridsbrott?
2020-11-27 Sänkning av hyra vid buller
2020-11-25 Vad utgör en störning i hyresrätt enligt hyreslagen?
2020-11-24 Hyresvärd innehar deposition som ekonomisk ersättning för skada

Alla besvarade frågor (86503)