Avgifter vid begäran av kopia på polisanmälan

2020-07-24 i Polis
FRÅGA
Jag gjorde en polisanmälan som sedan blev nerlagd i februari 2020 . Jag har bett att få kopior på mina handskrivna brev och min mejl . jag betalar för kopior och brevporto i förskott . Har jag inte rätt att få kopior på det jag själv har skrivit ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En polisanmälan anses vara en offentlig handling och därmed även en allmän handling enligt 2 kap 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Som huvudregel kan du begära ut handlingarna för att ta del av de förutsatt att de inte är sekretessbelagda. När du sedan ska begära ut kopior av en offentlig handling tar polisen ut en avgift vilket följer av 15 § avgiftsförordningen. Det gäller oavsett om det är du som har gjort en polisanmälan eller någon annan.

- I normalfallet är kopior på handlingar gratis upp till nio sidor.

- Därefter kostar 10 sidor 50 kr och varje extra sida efter det kostar två kronor till, vilket följer av 16 § avgiftsförordningen.

- En kostnad för att skicka handlingarna brukar även tillkomma, vilket framkommer avn 15 § 2 st avgiftsförordningen.

Du kan läsa mer om vilka avgifter som gäller för kopior i särskilda format och avskrifter i avgiftsförordningen.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (279)
2020-07-31 Polisen misshandlade mig i samband med gripande
2020-07-29 Kan man bli straffad om man inte uppger sitt personnummer för polisen?
2020-07-29 Kan jag anmäla ett brott trots att polisen inte tror att det kommer leda någonstans?
2020-07-28 Får polisen göra en husrannsakan utan att erbjuda närvaro av en advokat?

Alla besvarade frågor (82614)