FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis24/07/2020

Avgifter vid begäran av kopia på polisanmälan

Jag gjorde en polisanmälan som sedan blev nerlagd i februari 2020 . Jag har bett att få kopior på mina handskrivna brev och min mejl . jag betalar för kopior och brevporto i förskott . Har jag inte rätt att få kopior på det jag själv har skrivit ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En polisanmälan anses vara en offentlig handling och därmed även en allmän handling enligt 2 kap 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Som huvudregel kan du begära ut handlingarna för att ta del av de förutsatt att de inte är sekretessbelagda. När du sedan ska begära ut kopior av en offentlig handling tar polisen ut en avgift vilket följer av 15 § avgiftsförordningen. Det gäller oavsett om det är du som har gjort en polisanmälan eller någon annan.

- I normalfallet är kopior på handlingar gratis upp till nio sidor.

- Därefter kostar 10 sidor 50 kr och varje extra sida efter det kostar två kronor till, vilket följer av 16 § avgiftsförordningen.

- En kostnad för att skicka handlingarna brukar även tillkomma, vilket framkommer avn 15 § 2 st avgiftsförordningen.

Du kan läsa mer om vilka avgifter som gäller för kopior i särskilda format och avskrifter i avgiftsförordningen.

Vänligen,

Andrea VrcicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo