Avgift för bostadsrätt vid dödsfall

Hej! Min bror och jag har en far som äger en bostadsrätt. Om han dör, ärver vi skyldigheten att betala den månatliga avgiften om en försäljning blir svår? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

När er far avlider bildas ett dödsbo som ansvarar för förvaltningen av er fars egendom under tiden som boet utreds (er fars tillgångar och skulder kartläggs) innan arvskiftet genomförs. Dödsboet företräds av delägarna som utgörs av den avlidnes make, sambo, arvingar samt universella testamentstagare enligt ärvdabalken (ÄB) 18:1 (länk hittar du https://lagen.nu/1958:637#K18).  Dödsboet kan också, om någon av delägarna begär det, företrädas av en särskild boutredningsman som utses av tingsrätten enligt ÄB 19:1.

Avgiften för bostadsrätten kommer utgöra en del av förvaltningen under tiden som boet utreds och därmed bekostas av dödsboet (med dödsboets tillgångar, alltså er fars kapital)

Vänligen  


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000