Avföring i brevlåda - ofredande

Hej. Jag har en granne som vid upprepade tillfällen valt att lägga avföring i vår brevlåda. Förmodligen är det något som han även fortsättningsvis kommer att göra. Grannen i fråga gör det svårt för oss att slappna av i vårt eget hem (vi bor i villa med egen tomt, grannen likaså). Grannen 'hoppar' på min mor och skriker på henne när hon är på väg hem från jobbet. För ungefär två år sedan hade han också en period då han lade hotfulla meddelande i vår brevlåda, där han hotade både oss och husdjur. Vad skulle vi, rent rättsligen, kunna göra i denna fråga? Grannen är inte mottaglig för samtal.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I fråga om din mamma så skulle din grannes påhopp på henne kunna bedömas som ofredande. Eftersom din granne skriker på henne så kan det sannolikt anses som att han genom oljud har ofredat henne med en kännbar fridsstörning till följd, varav han kan dömas för ofredande avseende denna gärning. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 4:7.

Eftersom grannen har fyllt er brevlåda med avföring så är detta, med hänsyn till bland annat smittorisken och att angreppet riktar sig mot ert hem, mer definitivt att anse som ett sådant hänsynslöst beteende som ofredar er med en kännbar fridskränkning som följd, varav denna gärning också är att bedöma som ofredande. Om dessutom grannens meddelanden innefattar att han hotar med en brottslig gärning, exempelvis misshandel eller skadegörelse, på ett sätt som typiskt sett väcker allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, så kan han också dömas för olaga hot (Brottsbalk 4:5 första stycket). Eftersom avlämnandet av hotmeddelandena dock gjordes för cirka två år sedan så är risken stor att dessa gärningar har hunnit preskriberas, med hänseende till att preskriptionstiden för brott som inte har svårare straff än ett års fängelse i straffskalan har en preskriptionstid à två år (Brottsbalk 35:1 första stycket, punkt 1).

Eftersom ofredandena har begåtts vid upprepade tillfällen under en begränsad tid så är det möjligt att var och en av gärningarna kan anses ha utgjort led i en upprepad kränkning av er integritet, varav grannen kan dömas för olaga förföljelse. Om de olaga hoten inte har hunnit preskriberas så inräknas de också i den upprepade kränkningen (Brottsbalk 4:4 b).

Den främsta åtgärden som ni kan ta till för att hantera den här situationen är att polisanmäla grannen för de begångna gärningarna och fortsätta polisanmäla honom varje gång han begår en ny gärning. Dokumentera gärna alla detaljer som har samband med händelserna för att underlätta polisens undersökning, exempelvis genom att spara meddelanden, skriva upp tidpunkter och fotografera. Försök också, om det är möjligt, att undvika kontakt med grannen. Om ni upptäcker honom i färd med att återigen hälla avföring i brevlådan så tveka inte att ringa polisen, med hänseende till att de prioriterar ärenden när det finns en misstänkt på plats. För ytterligare vägledning i frågan kan ni vända er till polisen via 114 14. Brottsofferjouren kan också bistå med gratis samtalsstöd och vägledning.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”