Avdrag på underhållsbidrag

2017-09-10 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Har mina 2 barn (7&11år) varannan helg och var tredje vecka. Blir lite olika antal dagar/månad men i snitt blir det 12 dagar/månad dom är hos mig. Betalar idag underhåll för bägge barnen och delar även på t.ex försäkringar. Mamman har även hela barnbidragen. Hur ska man tänka när det gäller underhållet, hur ska man räkna och komma fram till vad man ska betala när man har dom så pass många dagar/mån men inte riktigt hälften av tiden? Hittar inget om min situation, bara om att ha dom varannan vecka utan att betala underhåll eller att ha dom bara varannan helg och betala fullt underhåll. Känns orimligt att betala fullt underhåll och samtidigt ha barnen 12 dagar/månad, blir ruinerad, känns som man betalar för barnen två gånger! Finns det nån gräns för att det ska räknas som växelvis boende och inte betala underhåll? Kan självklart betala för att dom är några dagar mer/månad hos sin mamma men hur ska man komma fram hur mycket? Väldigt tacksam om man kan få hjälp med detta när jag inte hittar nå om just min situation! Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om underhållsskyldighet återfinns i Föräldrabalken (FB) 7 kap.

Som förälder svarar man för underhåll till sina barn utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7 kap. 1 §. Den som har barnen varaktigt boende hos sig, vilket i ert fall verkar vara barnets mamma, fullgör sin underhållsskyldighet genom att löpande stå för utgifter som hör till barnets dagliga underhåll, så som mat, boende, kläder och så vidare.

Den andra föräldern, alltså umgängesföräldern, fullgör sin underhållsskyldighet genom att istället betala underhållsbidrag till barnen, FB 7 kap. 2 §. Från detta bidrag får umgängesföräldern göra avdrag när han eller hon har haft barnen boende hos sig under minst fem hela dygn i rad, eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Detta avdrag kallas för umgängesavdrag och innebär att man får räkna av 1/40 på underhållsbidraget för varje helt dygn av barnens vistelse, FB 7 kap. 4 §.

Som umgängesförälder har du alltså rätt att göra ett sådant umgängesavdrag så länge du har barnen boende hos dig under minst fem hela dygn i rad eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Denna regel finns till för att du ska slippa betala “dubbelt” underhåll.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94371)