FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll11/09/2016

Avdrag på underhållsbidrag

Mitt ex är umgängesförälder till vår son. Måste jag som boendeförälder skicka med kläder, gympakläder, handduk osv vid umgängeshelgen? Han lämnar på skolan måndag morgon och jag hämtar på eftermiddagen. Han gör avdrag då sonen är hos honom en vecka vid ex semester, lov och gör avdrag efter ett halvår, då för alla veckor som varit under halvåret. Är det ok?

Vi har även en tonårsdotter som endast bor hos mej. Hon är glutenintolerant och kräver en strikt glutenfri kost. Detta innebär en stor extrakostnad för min del. Har "pappan" inget ansvar att betala mer än endast underhåll i ett sådant läge?


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om underhållsskyldighet finner du i Föräldrabalken 7 kap.

Föräldrars underhållsskyldighet innebär att de ska stå för ett underhåll till barnet som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, Föräldrabalken 7 kap 1§. Du som varaktigt bor med barnen fullgör din underhållsskyldighet genom att löpande stå för utgifter som hör till barnens dagliga underhåll (boende, mat, kläder etc.)

Eftersom att dina barns pappa inte varaktigt bor tillsammans med sina barn, fullgör han sin underhållskyldighet genom att istället betala underhållsbidrag till barnen, Föräldrabalken 7 kap 2§).

Eftersom att ditt ex ska betala underhållsbidrag till er son, får han göra avdrag på det här bidraget när han haft sonen hos sig under minst fem hela dygn i rad. Han kan också få göra avdrag om han haft barnet hos sig i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Dessa avdrag kallas också för umgängesavdrag. Avdraget görs på så sätt att han får räkna av 1/40 på underhållsbidraget (som gäller för den månaden) för varje helt dygn av sonens vistelse. Det här avdraget måste dock göras inom sex månader från det att sonens vistelse upphörde.
Ovanstående framgår av Föräldrabalken 7 kap 4§.

När det kommer till er dotter kan sägas att den underhållsskyldighet som ni föräldrar har ska beräknas efter barnets behov och efter era ekonomiska förmågor. Om er dotter har större behov än ”normalt”, innebär det att ni som föräldrar får en större underhållskyldighet (du som bor med dottern får automatiskt större utgifter, medan dotterns pappa ska betala ett större underhållsbidrag). Underhållsskyldigheten bestäms också utifrån era ekonomiska förmågor. Det innebär att om en av er har en hög inkomst, kan den förälderns underhållskyldighet vara större än vad som generellt krävs och även större än den andre förälderns underhållsskyldighet. Ju högre en förälders inkomst är, desto högre krav på underhåll ställs.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare