Avdrag för preliminärt uppskov

2015-02-03 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej!Jag sålde mitt hus i slutet av oktober 2014. Det ska ju beskattas. Jag tänker eventuellt köpa en lägenhet men jag har inte gjort det än. Om jag köper en lägenhet så får jag väl skjuta upp reavinsten men hur lång tid får det ta från det att jag sålt ett hus tills det att jag köper nästa bostad? Finns det någon tidsgräns? Bör det göras innan deklarationen för 2014 lämnas in?Tacksam för svar!Med vänlig hälsningElisabeth Hedlund
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid försäljning av bostad med vinst uppstår en kapitalvinst. Kapitalvinsten är skattepliktig enligt 45 kap. Inkomstskattelagen (IL), här. Det innebär att 22/30 av vinsten tas upp till beskattning (45 kap. 33 § IL) Skattesatsen är 30 % på detta belopp (65 kap. 7 § IL).

Beskattningen kan skjutas på framtiden genom begäran om uppskov. Reglerna om uppskov finns i 47 kap. IL. Istället för att beskatta vinsten direkt utgår varje år en schablonskatt på den uppskjutna vinsten med ca 0,5 % (47 kap. 11b § IL).

Förutsättningar för att få uppskov är att du vid försäljningen av ditt hus (ursprungsbostad) förvärvar eller tänker förvärva en ny bostad (ersättningsbostad) som du sedan bosätter dig i (47 kap. 2 § IL). Eftersom du inte förvärvat en ersättningsbostad före utgången av året du avyttrade ursprungsbostaden motsvarar ditt uppskovsbelopp hela kapitalvinsten (47 kap. 8 § IL). Dock maximalt 1 450 000 kr (47 kap. 8 § 2 st IL). Detta kallas preliminärt uppskov och ska göras på deklarationen för 2014. Deklaration av preliminärt uppskov görs på blankett K5.

Ett preliminärt uppskov varar bara ett år. Vid nästa års deklaration måste du antingen begära slutgiltigt uppskov eller återföra uppskovet till beskattning.

För att få göra slutgiltigt uppskov vid deklarationen för 2015 måste du förvärva en ersättningsbostad under 2015 och senast den 2 maj 2016 bosätta dig där (47 kap. 9 § IL). Det spelar alltså ingen roll om förvärvet av den nya bostaden sker före eller efter du lämnar in deklarationen för 2014.

Är inköpspriset för ersättningsbostaden minst lika stor som ersättningen för ursprungsbostaden så medges slutgiltigt uppskov med hela kapitalvinsten (47 kap. 9 § 2 st 1 p. IL).

Är inköpspriset för ersättningsbostaden mindre än ersättningen för ursprungsbostaden så medges slutgiltigt uppskov med kapitalvinsten minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden samt inköpspriset för ersättningsbostaden. Överskjutande del ska återföras till beskattning (47 kap. 9 § 2 st 2 p. IL)

Vänliga hälsningar,

Ola Silvén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (68)
2020-04-28 Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?
2020-02-16 Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?
2019-12-11 Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?
2019-10-30 Avdrag för uppskovsbelopp

Alla besvarade frågor (81677)