Avbrytande av provanställning

FRÅGA
Jag har en person som är nyanställd och har 6 månaders provanställning. Vederbörande verkar inte klara av sina arbetsuppgifter och har nu blivit sjukskriven och jag befarar att det kan bli långvarig. Kan jag säga upp personen som alltså fortfarande är under provtjänstgöring? Är det något jag särskilt måste tänka på?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Provanställning som anställningsform regleras i LAS(Lag om anställningsskydd) 6§. Skälen till att avbryta en provanställning är som utgångspunkt inget som kan prövas rättsligt, det är alltså inget som hindrar dig att avbryta provanställningen p g a sjukdom. Det framgår inte av din fråga vad arbetstagaren har för sjukdomsproblematik, men skulle det vara så att arbetstagaren har så ett så omfattande och varaktigt sjukdomstillstånd att det kan klassificeras som en funktionsnedsättning så kan ett ogiltigförklarande av avbrytandet ske enligt diskrimineringslagen 5:3 2st, men då krävs att anledningen till att du avbryter är just att personen är funktionsnedsatt. Provanställningen ska avbrytas senast vid prövotidens utgång, annars övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Om du avser att avbryta provanställningen så behöver du iaktta följande:

Enligt LAS 31§ så ska du underrätta arbetstagaren om ditt beslut senast två veckor innan avbrytandet. Om arbetstagaren är fackligt organiserad så ska den lokala arbetstagarorganisation(fackförbund) som arbetstagaren tillhör samtidigt underrättas. Om arbetstagaren och/eller den fackliga organisationen vill så kan dom påkalla överläggning med dig där du isåfall är tvungen att redovisa skälen till att provanställningen avbryts. Ovanstående är ordningsföreskrifter vilket innebär att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren och/eller arbetstagarorganisationen om du bryter mot dessa. Detta framgår av LAS 38§.

Det ska tilläggas att om du är bunden av kollektivavtal så kan avvikande bestämmelser finnas där. Dessa bestämmelser gäller isåfall istället för LAS.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1853)
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?

Alla besvarade frågor (95850)