Avbryta timanställning

Har varit anställd som personlig assistent i 10 månader och fick i veckan ett mail om att de inte kunde erbjuda fler arbetspass trots att jag hade pass inbokade hela sommaren. Har jag rätt att få veta vad anledningen är till uppsägningen? och kan jag få ett intyg från deras håll att jag arbetat där?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller vid uppsägning och en anställnings upphörande finner du i Lag om anställningsskydd (LAS). Vad som krävs för att en anställning ska få avslutas är beroende av vilken anställningsform du har.

Om du är anställd tillsvidare får en sådan anställning sägas upp av arbetsgivaren endast om det finns saklig grund. En uppsägning är till exempel aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda arbetstagaren ett annat arbete. Detta framgår av 7§ LAS. Vid en uppsägning av en tillsvidareanställning måste arbetsgivaren uppge skälen för uppsägningen, 9§ LAS.

Utifrån de omständigheter du uppger, är det mer troligt att du innehar en tidsbegränsad anställning istället för en tillsvidareanställning. En anställning kan vara tidsbegränsad i form av en allmän visstidsanställning, säsongsarbete eller vikariat, 5§ LAS. I ditt fall verkar det som att du innehar en timanställning eftersom du får erbjudande om varje arbetspass av din arbetsgivare. En timanställning är att betrakta som en serie allmänna visstidsanställningar. Detta innebär att man ingår ett nytt och separat anställningsavtal med arbetsgivaren för varje tillfälle/dag man bokar in och man är alltså endast anställd under den tid man faktiskt jobbar. En allmän visstidsanställning upphör vid anställningstidens utgång och detta utan att någon uppsägning över huvud taget behöver göras innan, se 4§ andra stycket LAS. Vid en timanställning, som alltså är att betrakta som ett flertal allmänna visstidsanställningar, ses varje arbetstillfälle som en ny anställning. Detta betyder också att varje anställning upphör vid själva arbetstillfällets utgång. Arbetsgivaren behöver inte göra någon särskild uppsägning och behöver inte ha några särskilda skäl, utan anställningen upphör automatiskt när den tar slut. Arbetstagaren behöver inte heller göra något särskilt, som att skriva på papper.

När din arbetsgivare nu har ”sagt upp” dig innebär det att han/hon inte längre vill boka in dig på några nya pass, och helt enkelt inte ingå några nya anställningsavtal. Detta har arbetsgivaren rätt att göra om du är timanställd och därmed inte är anställd hos arbetsgivaren annat än under de arbetstillfällen som du är inbokad på, och detta utan att ange några skäl. Vad gäller de dagar du har kvar att arbeta, upphör även de anställningarna vid varje arbetstillfälles slut utan att varken du eller arbetsgivaren behöver vidta några särskilda åtgärder. Eftersom de arbetspassen redan är inbokade, har du dock rätt att arbeta dessa pass.

Vad gäller intyget, är din arbetsgivare skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på din begäran, enligt 47§ Lag om arbetslöshetsförsäkring. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att göra detta. Det man kan göra för att förmå arbetsgivaren att skriva ett intyg är först och främst att hänvisa till lagen för att påpeka att arbetsgivaren faktiskt är skyldig att skriva ett intyg. Om du är medlem i något fackförbund, kan du även vända dig till facket och hoppas på att deras påtryckningar kan få arbetsgivaren att skriva intyget är också ett alternativ.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”