Avbryta provanställning vid sjukskrivning

FRÅGA
Hej!Jag började min prov anställning den första mars på en statlig myndighet. Redan då var jag öppen med att jag skulle göra två operationer och det var inga problem. Då det var dags för operation nummer två uppstod komplikation på komplikation. Först blev det en sjukskrivning från runt en-två veckor som var beräknat till sex veckor. Under dessa veckor uppstod ännu fler komplikationer och jag fick förlängd sjukskrivning.Vid första sjukskrivningen ville min chef ha in mig på kontoret så chefen också kunde stämma av hur jag mådde osv. Så jag åkte in med intyget och lämnade i handen. Chefen sa de saknade mig på kontoret och önskade mig krya på mig.När det förlängdes igen så ville hon återigen ha in mig för att se hur jag mådde. Vid detta möte hade hon en till chef med sig och sa på en gång att vi skulle ha ett tråkigt samtal. De hade nämligen valt att säga upp mig. Detta hade inget att göra med min sjukskrivning utan min arbetsprestation.Vid starten av mitt arbete så fick jag en handledare som skulle hjälpa mig bli full lärd inom den statliga myndigheten. Det skulle stämmas av med både denne och mina kollegor hur det gick när provanställningen närmade sig sitt slut. Ingen av dessa parter har tillfrågats och de tycker att allt har fungerat jättebra och var lika chockad över det som mig.Ingen av cheferna kunde motivera det mer än att det berodde på min prestationsförmåga. Men vad som ingår i detta kunde ej förklaras. (Uppenbart det var sjukskrivningen)Vad kan jag göra?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller vid provanställning finner du i Lag om anställningsskydd (LAS).

En provanställning får vara upp till sex månader lång. Efter provanställningens slut övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har dock möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Om detta inte sker, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Detta framgår av 6§ LAS.

Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl för att avbryta din provanställning (jämfört med vid en tillsvidareanställning där arbetsgivaren måste ha saklig grund) och det finns inga särskilda formkrav som behöver iakttas, som till exempel att beskedet ska lämnas skriftligt. Arbetsgivaren har inte heller haft någon omplaceringsskyldighet som hen har behövt iaktta när hen valt att avbryta din provanställning.
Under förutsättning att din provanställning inte var slut ännu när arbetsgivaren gav dig beskedet om att avbryta anställningen, har arbetsgivaren haft rätt att göra detta oavsett vilket skäl som låg bakom. Din anställning upphörde då med en gång när arbetsgivaren gav beskedet och den kan nu inte övergå till en tillsvidareanställning. Att den upphörde med en gång innebär också att du inte har rätt att arbeta klart eller få lön för den tid som återstår på provanställningen.

Arbetsgivaren har en skyldighet att underrätta arbetstagaren om ett avbrytande av en provanställning. Detta ska ske två veckor i förväg, enligt 31§ LAS. Om arbetsgivaren inte har gjort detta, kan du ha rätt till ersättning och då åtminstone ha rätt till lön för motsvarande tid. Däremot är arbetsgivarens brott mot denna regel inte tillräckligt för att du ska ges rätt att fortsätta arbeta eller ges rätt till en tillsvidareanställning.

Viktigt att komma ihåg är att 6§ LAS är semidispositiv, vilket betyder att om det finns andra och avvikande regler i ett ev. kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före LAS 6§ (se 2§ tredje stycket LAS). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?