Avbryta provanställning vid sjukskrivning

Blev Idag sjukskriven Pga Medelsvår Depression och när jag medelade min Arbetsgivare att jag blev sjukskriven farm tills 11Juni så valde han att "avsluta min provanställning" direkt.

Jag vet att han säger upp mig Enbart för att jag blev sjukskriven...

Min fråga är om det är helt lagligt att göra då jag vet att det inte är arbetsbrist utan snarare personalbrist.

Arbetat på företaget sedan Februari

Är han skyldig att betala lön i 2 veckor (eller snarare min sjukpenning) ?

Har han någon uppsägnings tid?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Jag uppfattar det som att du har haft en provanställning hos arbetsgivaren. Regler om vad som gäller vid provanställning finner du i Lag om anställningsskydd (LAS).

En provanställning får vara upp till sex månader lång. Efter provanställningens slut övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har dock möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Om detta inte sker, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Detta framgår av 6§ LAS.

Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl för att avbryta din provanställning (jämfört med vid en tillsvidareanställning där arbetsgivaren måste ha saklig grund) och det finns inga särskilda formkrav som behöver iakttas, som till exempel att beskedet ska lämnas skriftligt. Arbetsgivaren har inte heller haft någon omplaceringsskyldighet som hen har behövt iaktta när hen valt att avbryta din provanställning.
Under förutsättning att din provanställning inte var slut ännu när arbetsgivaren gav dig beskedet, har arbetsgivaren haft rätt att göra detta oavsett vilket skäl som låg bakom. Din anställning upphörde då med en gång när arbetsgivaren gav beskedet och den kan nu inte övergå till en tillsvidareanställning. Att den upphörde med en gång innebär också att du inte har rätt att arbeta klart eller få lön för den tid som återstår på provanställningen.

Arbetsgivaren har en skyldighet att underrätta arbetstagaren om ett avbrytande av en provanställning. Detta ska ske två veckor i förväg, enligt 31§ LAS. Om arbetsgivaren inte har gjort detta, kan du ha rätt till ersättning och då åtminstone ha rätt till lön för motsvarande tid. Däremot är arbetsgivarens brott mot denna regel inte tillräckligt för att du ska ges rätt till en tillsvidareanställning.

Viktigt att komma ihåg är att 6§ LAS är semidispositiv, vilket innebär att om det finns andra och avvikande regler i ett ev. kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före LAS 6§ (se 2§ tredje stycket LAS). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”